sitemap | zoek
english | français | español
deutsch | русский
 
 
   

home > seks & samenleving > natuur & cultuur > besnijdenis van jongens > inleiding

Besnijdenis van jongens

 

Inleiding

Sommigen vinden besnijdenis een ouderwets woord en spreken liever van 'besnijding'. Daar wordt soms een medische ingreep mee bedoeld. Er zijn bijvoorbeeld jongens die last hebben van 'phimosis' of 'voorhuidsvernauwing'. Hun voorhuid zit zo strak dat ze hem niet over de eikel naar achteren kunnen trekken. Soms lukt het wel met een slappe penis, maar niet met een stijve, waardoor ze geen geslachtsgemeenschap kunnen hebben (of alleen met hevige pijn, zie ook Pijn bij het vrijen). Door een randje van de voorhuid af te snijden, wordt dit probleem verholpen. Tegen deze besnijdenis heeft niemand bezwaar.

Besnijdenis van een Turks jongetjebesnijdenis als religieus ritueel
De besnijdenis waar het meestal om gaat is een religieus ritueel bij joden en islamieten. Kinderen worden op jonge leeftijd besneden tijdens een plechtigheid die meestal door de hele familie gevierd wordt. Bij jongens wordt hierbij een stuk van de voorhuid afgesneden als teken dat ze bij de geloofsgemeenschap horen. Het Engelse woord voor besnijdenis is 'circumcision'. Het medische woord is hier ook 'circumcisie'. Het betekent, 'rondom snijden'. Je denkt daarbij dan automatisch aan de besnijdenis van jongens, omdat bij hen een stukje voorhuid 'rondom' de eikel wordt afgesneden.

Besnijdenis is inwijding in seksuele systeem
Het gemeenschappelijke aan de besnijdenis van jongens en meisjes is dat beiden ingewijd worden in het seksuele systeem. Dat betekent dat ze nadrukkelijk tot een van de twee geslachten worden benoemd. Het man-zijn van de jongen wordt benadrukt door het insnijden van de typisch 'vrouwelijke' beweegbare voorhuid. Het vrouw-zijn van het meisje wordt benadrukt door het insnijden van de typisch 'mannelijke' clitoris. Bij het seksuele onderscheid horen specifieke rollen in de samenleving. Dat onderscheid staat weer in dienst van de voortplanting. Ook wordt door de besnijdenis benadrukt dat het seksuele met pijn samengaat en dat de seksuele lustbeleving beperkt moet blijven tot het noodzakelijke, namelijk de voortplanting. Besnijdenis is aldus een voorbereiding op en een beperking tot zwangerschap, huwelijk, bevalling en gezinsleven, waarbij de vrouw centraal staat, meer zorg en leed moet verdragen, minder seksueel aan haar trekken komt, en minder vrijheid heeft om tot maatschappelijke ontplooiing te komen dan de man.

 

home | seksuele informatie | seks & samenleving | opinie | direct hulp | de nieuwe sekstant | over de nvsh | zoek

sitemap | contact | steun de nvsh | vacatures |