sitemap | zoek
english | français | español
deutsch | русский
 

home > seks & samenleving > maatschappij > prostitutie > lovecoaching

Prostitutie

Lovecoaching

Love coaching; Marion van der Stad

Marion van der Stad

Wat is love coaching?
"Love coaching leert volwassen mannen die geen ervaring hebben met intimiteit en seksualiteit vrijen door ze gelegenheid te geven te oefenen met vrouwelijke vervangings(surrogaat)partners. De coaching richt zich op het overwinnen van angst, schaamte en andere blokkades die tot nu toe onoverkomelijke belemmeringen waren in het contact met vrouwen. In het traject wordt volledig seksueel contact ervaren. De man wordt zodanig met warmte en deskundigheid begeleid, dat hij op zijn beurt een weldaad kan zijn voor zijn toekomstige partner".

Wie doet het werk?
"Er zijn vier hulpverleners bij betrokken.
Ik doe het uitgebreide eerste gesprek en de omlijstende coaching, die vaak een heel jaar duurt.
De tweede is een intimiteitstherapeute. Zij oefent de man gedurende een half jaar in lijfelijke toenadering, masseren, aanraken, strelen. Ze maakt hem bewust van zijn gedrag, maar heeft geen geslachtsgemeenschap met hem.
De geslachtsgemeenschap, de coïtale inwijding, vindt plaats bij een 'inwijdster', die maximaal 5 keer wordt bezocht.
De vierde medewerker is een man, die de cliënt helpt bij het overwinnen van praktische problemen op het gebied van contactlegging".

Hoe gaat love coaching in de praktijk?
"We onderscheiden een viertal bijbehorende trajecten:
Een uitgebreid eerste gesprek van twee uur, en daarna tweewekelijkse telefonische gesprekken van een half uur. In de gesprekken leert de cliënt zichzelf te accepteren en vergeven voor het feit dat hij een laatbloeier is. Hij verzamelt moed voor de seksuele daad en bespreekt de voortgang.
Het tweede traject omvat een nog onbekend, maar wel beperkt aantal sessies met de intimiteitstherapeute. Deze beginnen zo spoedig mogelijk na de intake, zodra hij een contract getekend heeft. In de sessies met de therapeute leert de man vertrouwdheid met en liefde voor zijn eigen lichaam, voor zijn hart, zijn geslachtsdelen en de samenwerking daartussen. Hij ontdekt en raakt vertrouwd met het lichaam van de vrouw en oefent in zijn eigen tempo met lijfelijk contact, samen met haar. Alles is mogelijk, behalve de coïtus. Indien gewenst, wordt er tevens geoefend met het uitstellen van orgasmes.
Het derde traject is de inwijding in de geslachtsgemeenschap met een inwijdster. Indien gewenst wordt begonnen met lessen in zoenen. Feedback wordt gegeven op aanraken, manlijkheid, houding, daadkracht, wenselijke handelingen, respect, veroveren, plezier. De fysieke en emotionele ervaringen die beiden meemaken zijn belangrijk en worden wederzijds besproken. Om te voorkomen dat de man zich te zeer hecht aan de inwijdster, en eventueel vice versa, is het aantal bezoeken aan haar beperkt tot 5 keer.
Het vierde traject bestaat uit een of meerdere sessies met een manlijke therapeut. De in te wijden man krijgt van hem de nodige krachtige ruggesteun en vriendschap die zo belangrijk kunnen zijn om risico's aan te kunnen gaan".

Een serieuze en verantwoorde aanpak dus?
"Ja, en daar hoort ook veiligheid bij. Privacy moet natuurlijk gegarandeerd zijn. Inwijdingen zijn uitsluitend bekend bij de betrokkenen. Veiligheid geldt ook voor onszelf. De ruimte waar gewerkt wordt is veilig. Zonodig fungeren vrouwen voor elkaar als gastvrouw.
Er wordt ook geen enkel risico genomen ten aanzien van de hygiëne en bescherming.
Tijdens elk traject kan de man tips verwachten op het gebied van gespreksstof, literatuur, verzorging, (mond)hygiëne, kleding, zodat hij zich ook op dit punt zekerder gaat voelen. Tarieven en betalingen worden tevoren per keer duidelijk afgesproken".

Hoeveel kost het eigenlijk?
"Het bedrag is inkomensafhankelijk en ook afhankelijk van de tijd die de man nodig heeft. Het zal bij een modaal inkomen rond de 3500 euro liggen. De vrijblijvende intake is op zichzelf al waardevol omdat het de man in staat stelt eerlijk en intiem over zichzelf te praten en informatie te verzamelen over de mogelijkheden voor hem. De kosten hiervan zijn 125 euro".

Komt love coaching uit Amerika?
"Nee, love coaching is Nederlands. Dat ik een Engelse term gebruik, is omdat ik deze coaching een internationaal fenomeen vind. Ik heb de methode eigenhandig ontwikkeld uit meer dan 11 jaar werken met singles. Ik benutte mijn eigen levenservaring en zelfkennis en verzamelde een keur aan informatie uit zeer diverse, vaak onorthodoxe trainingen. De eerste 3-jarige leerweg was filosofisch van aard, waarna ik de weg van het liefdevolle hart opging. Daarna volgde 3 jaar Sexual Grounding bij de therapeut Willem Poppeliers, waar het vooral om ouder-/kind-relaties, zuiverheid en bewuste keuzes ging. De Australier Barry Long bood mij ook enorm veel inzichten in opperste liefdeseerlijkheid. Vervolgens leerde ik coachen bij een Amerikaanse onderwijsinstelling, waardoor ik een perfecte methode in handen kreeg om mijn opgebouwde visie in liefdeszaken over te brengen. Love coaching, of 'seksuele inwijding' voor onervaren mannen vloeit voort uit 'lovelife' coaching, de overkoepelende term voor mijn werk mensen aan een partner te helpen zonder te koppelen. Zodra 'love' op orde is, kan er gewerkt worden aan 'lovelife'.
De andere drie hulpverleners hebben vergelijkbare opleidingen gevolgd. Het fijne is dat we geen roze-wolken-romantici zijn, we houden van daadkracht. Liefde bedrijven is een lichamelijke daad, waar het hart, de ziel en de hersenen bij betrokken mogen worden".

Is love coaching effectief?
"De effectiviteit op de betrokken mannen is groot, maar we zijn nog jong en nu nog niet toe aan statistieken. We meten het af aan wat de mannen zelf vertellen over hun ontdekkingen, waarbij ze herhaaldelijk spreken over hun verrassing, hun blijdschap, hun ontroering, juist omdat ze merken dat we geen platvloersheid
leveren. 'Er is een wereld voor me opengegaan, de wereld waarnaar ik zozeer hunkerde, maar die steeds onbereikbaarder werd', horen we zeggen.
Ze overbruggen de kloof die na hun 25e alleen maar groter werd, zeker in deze tijd van seksuele openhartigheid. Niemand lijkt te beseffen dat er mensen zijn die juist deze boot misten".

Dik Brummel

Educatie Seksueel Leven Laatbloeiers: www.aquarion.nl
0(031) 643071929
info@aquarion.nl

 

home | seksuele informatie | seks & samenleving | opinie | direct hulp | de nieuwe sekstant | over de nvsh | zoek

sitemap | contact | steun de nvsh | vacatures |