sitemap | zoek
english | français | español
deutsch | русский
 

home > seks & samenleving > maatschappij > seksuologie > algemeen

Seksuologie

Kunst van het vrijen
Een boek waar je wijzer van wordt!

Dit is niet het zoveelste boek over seks(ualiteit), maar een beschrijving van het seksuele systeem, dat een samenhangend geheel is van geslachtsverschil, seksueel verlangen, voortplanting en gezin.

Het seksuele systeem ligt aan ons leven en samenleven ten grondslag. Het biedt een verklaring voor uiteenlopende problemen zoals het menselijk tekort in relaties, onrechtvaardigheid, honger en oorlog. Ook religie, taal, politiek en cultuur zijn te begrijpen als belichaming van het seksuele systeem.

Deze benadering betekent een Copernicaanse wending voor de seksuologie die een wetenschap wil zijn. Niet langer kunnen we spreken van de invloed van de maatschappij op de seks (al bestaat die in geringe mate wel), maar moeten wij de sociale structuren juist als verschijnsel of uitdrukking zien van sekse, huwelijk, moederschap en gezin.

Deze andere manier van kijken biedt ook een nieuw kader voor voortgaande seksuele hervorming. Het menselijk ingrijpen in de voortplanting zal veel verder kunnen gaan dan nu het geval is, wat een belofte inhoudt voor de gezondheid van mens en milieu en voor de bevrijding van de liefde als lust. Uitgegeven door de NVSH.

Dik Brummel, Het Seksuele Systeem, NVSH 2008 isbn 978-90-6050-095-8

Te bestellen bij de boekhandel, bij bol.com, of bij de NVSH (info@nvsh.nl).


 

Algemeen

Bij 'seksuoloog' denken we in de eerste plaats aan een professionele hulpverlener, meestal een arts of psycholoog, bij wie men terecht kan met een seksueel probleem. Er is in Nederland sinds 1976 een Vereniging voor Seksuologie, die de belangen van seksuologen behartigt, over de kwaliteit van de opleiding en hulpverlening waakt, en wetenschappelijk prestige nastreeft. Er is een Leerboek Seksuologie, er zijn handleidingen voor hulpverleners, diverse publicaties op deelgebieden, congressen, en er zijn allerlei soorten onderzoek. Van tijd tot tijd komt iemand in het nieuws die ‘seksuoloog’ wordt genoemd en die commentaar geeft op een of ander seksueel maatschappelijk verschijnsel.

Geen echte studie seksuologie
De erkende beoefenaren van de seksuologie zijn in de eerste plaats psycholoog, maatschappelijk werker of arts. Hun seksuologische kennis is een toegevoegde waarde. Ze hebben een postdoctorale cursus gevolgd waardoor ze in staat zijn als hulpverlener en voorlichter te fuctioneren. Seksuologie is dus geen vak met een eigen opleiding aan de universiteit, er zijn geen (gewone) hoogleraren seksuologie.
De beperkte betekenis van de seksuologie heeft een maatschappelijke oorzaak. Er bestaan in het algemeen sterke emoties rond kennis over seksualiteit, en de universitaire gemeenschap is daarop geen uitzondering. De seksuologie heeft zich alleen een bescheiden plaatsje onder het gezag van de gynaecologie kunnen verwerven door zich te beperken tot seksuele disfuncties binnen vaste relaties. Het positieve gevolg hiervan is geweest dat in de opleiding van artsen, psychologen, en zorgverleners in het algemeen, meer aandacht voor en kennis van seksuele problemen is ontstaan. Ook andere organisaties dan de Vereniging voor Seksuologie zijn speciaal hiervoor opgericht, zoals de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie en de Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuele Disfuncties.
Vergeleken bij vroeger en elders is de seksuologie in Nederland en een aantal andere landen in ieder geval een interessegebied dat vanuit het principe van wetenschappelijke belangstelling wordt beoefend.

Seksuologie; oude spotprent van de medicusSeksuele afwijkingen
Het is een typisch medische en psychologische activiteit om zich bezig te houden met ’afwijkingen’. Men krijgt deze als het ware toegeschoven vanuit het maatschappelijk krachtenveld. Een huisarts weet geen oplossing voor een patiënt met vaginisme, een maatschappelijk werkende heeft een cliënt die zegt aan seks verslaafd te zijn. Justitie wil jeugdige zedendelinquenten als onderdeel van straf laten behandelen. In het verleden - zo luidt het - was er nauwelijks kennis en bekwaamheid in de gezondheidszorg om met dit soort problemen om te gaan. De seksuologie heeft zich dus als een subspecialisme een plaatsje veroverd in de wereld van professionele hulpverlening.
Er blijven een aantal problemen die typisch zijn voor de seksuologie:

Al met al is de seksuologie zelf dus niet alleen een wetenschappelijke benadering van de seks, maar ook een functie van het seksuele systeem.

Lees ook: Het meten van opwinding

Zoek je een seksuoloog? www.nvvs.info

home | seksuele informatie | seks & samenleving | opinie | direct hulp | de nieuwe sekstant | over de nvsh | zoek

sitemap | contact | steun de nvsh | vacatures |