sitemap | zoek
english | français | español
deutsch | русский
 

home > seks & samenleving > individuele ontwikkeling > onze oorsprong > tienduizend jaar geleden

Onze oorsprong

 

Tienduizend jaar geleden

Onze voorouders van 10.000 jaar geleden spraken een taal en hadden zeden, normen en waarden, die ons heel begrijpelijk zouden voorkomen. Ze leefden van de jacht en visvangst en landbouw. Ze gebruikten gereedschap en bouwden woningen, ze vervaardigden kleding en kunstvoorwerpen. Ze hadden ideeën over hoe de wereld was geschapen, wat de zon en de maan en de sterren aan de hemel deden. Ze zagen de natuur om zich heen als een levend geheel van materie die door geest werd bewogen. Ze vertelden elkaar verhalen over goden en geesten om de wereld begrijpelijk en elkaar bang te maken. Ze vertelden ook verhalen over het verleden, bijvoorbeeld over hun voorouders. Soms werd een voorouder algemeen geëerd, bijvoorbeeld een groot leider die in tijden van nood de stamgemeenschap had gered, of degene die het gebruik van vuur had uitgevonden. Verering van voorouders, en goden had ook met angst voor straf te maken, want de overledene kon, zo dacht men, elk ogenblik terugkeren, en verantwoording eisen.
De baas van de stam was net als nu meestal een oudere man, soms ook een vrouw, omgeven door een raad. Mannen waren verantwoordelijk voor de buitenwereld, de jacht en de bescherming van de groep. Zij beslisten over het algemeen belang, over regels en straffen en het offeren van een dier of mens om de goden gunstig te stemmen. Vrouwen waren de baas in huis, gingen over de kinderen, voedselbereiding, kleding, versiering. In de grotere stammen oefenden hooggeplaatste mannen en vrouwen samen de macht uit over de rest. Onze oorsprong; tekening van een gezin in de oertijd
Het leven kende grote gevaren en daarom was het van groot belang om bij de groep of stam te horen. Ondanks het harde en door primitieve angsten beheerste bestaan was er ook plezier en feest, kunstbeoefening. Er was hechting en zorg en verliefdheid, jaloezie en depressie en alle andere emoties die wij kennen.

Voorouders
Onze voorouders van tienduizend jaar geleden waren dus in wezen hetzelfde als wij. (We kijken even niet naar individuele verschillen, die waren er toen natuurlijk ook.) Ons postuur, geringe beharing, onze herseninhoud, onze manier van voortbewegen, ons gevoelsleven, onze familiebanden en sociale organisatie, machtsverhoudingen en stamgedrag, de verschillen tussen de geslachten, de cultuur en de kunst, ze waren allemaal typisch voor de Homo Sapiens (de Wetende Mens, onze officiële biologische naam) die wij nog steeds zijn.
Ook tienduizend jaar geleden werden kinderen geboren uit het lichaam van hun moeder en die moeder was ook weer uit haar moeder geboren, enzovoort. Als we in gedachten die geschiedenis achteruit volgen dan zien we heel geleidelijk iets aan de mens veranderen. Gaan we nog eens tienduizend generaties moeders terug (twintig keer zo ver terug als we al gegaan waren), dan komen we oog in oog met onze voorouders van tweehonderdduizend jaar geleden ted staan.

vervolg

 

home | seksuele informatie | seks & samenleving | opinie | direct hulp | de nieuwe sekstant | over de nvsh | zoek

sitemap | contact | steun de nvsh | vacatures |