sitemap | zoek
english | français | español
deutsch | русский
 

home > seks & samenleving > individuele ontwikkeling > onze oorsprong > tweehonderdduizend jaar geleden

Onze oorsprong

 

Tweehonderdduizend jaar geleden

Met hen zouden we ons iets minder vertrouwd voelen. Ze lopen wel Onze oorsprong; tekening van een aapmensrechtop, maar ze zijn duidelijk korter van postuur, hun gezicht heeft een vooruitstekende kaak en een laag voorhoofd. Ze zijn behoorlijk zwaar behaard. Ze schijnen voor veel dingen bang te zijn en worden gemakkelijk agressief tegenover vreemde bezoekers. Kortom, ze doen primitiever aan dan de Homo Sapiens. Ze heten ook anders, bijvoorbeeld Homo Erectus (de Rechtop lopende Mens), Neanderthaler, Cro Magnon mens.

Daartegenover staat dat ze onmiddellijk te herkennen zijn als mensachtigen. Ze gebruiken vuur, en hun wapens en gereedschappen tonen vaardigheden die geen ander dier heeft. Ze wonen in grotten of maken zich schuilplaatsen. Ze leven in groepsverband: een of meer mannen en een aantal vrouwen met kinderen. Ook hier is de oudere man de baas over het geheel, terwijl oudere vrouwen in de macht delen. Vrouwen zorgen voor de binnenwereld van voedselbereiding en kinderverzorging, mannen gaan samen op jacht en zorgen voor bescherming tegen bedreigingen vanuit de buitenwereld.
Als ze communiceren doen ze dat met veel gebaren en met geluiden. Die geluiden zijn meestal zeer expressief en ze wijzen op angst of boosheid, vreugde of verdriet. Maar veel combinaties van klanken doen aan woorden en zinnen denken, zoals in de communicatie tussen moeders en hun kleine kinderen, of als de mannen elkaar duidelijk maken waar jachtbuit te vinden is of hoe ze die het best kunnen benaderen. Sommigen kunnen beter praten dan anderen: ze spreken lange woorden die op zinnen lijken, bijvoorbeeld om een plaats of ding aan te duiden of een hemellichaam. Van een volledige taal is misschien nog geen sprake, maar er is duidelijk wel een begin mee gemaakt. Sommige woorden hebben een sterk emotioneel effect en roepen bij het uitspreken grote angst of heilig ontzag op.

Moeders
We reizen verder terug in de tijd, zeg nog eens honderdduizend generaties moeders, dat is dus twee miljoen jaar. Het is voor ons verstand nauwelijks te bevatten, maar al die honderdduizend generaties moeders hebben telkens op hun beurt de kinderen ter wereld gebracht die lang genoeg leefden om zelf ook weer kinderen te krijgen die uiteindelijk onze moeders voortbrachten. En telkens was er aan de bevalling een zwangerschap voorafgegaan, die begonnen was met een geslachtsgemeenschap waarbij het erfelijk materiaal van een man bij die vrouw was ingebracht.
En heel geleidelijk en voor de mensen zelf onmerkbaar is hun uiterlijk en gedrag veranderd.

vervolg

 

home | seksuele informatie | seks & samenleving | opinie | direct hulp | de nieuwe sekstant | over de nvsh | zoek

sitemap | contact | steun de nvsh | vacatures |