sitemap | zoek
english | français | español
deutsch | русский
 

home > seks & samenleving > individuele ontwikkeling > onze oorsprong > het begin

Onze oorsprong; dinosuarussenOnze oorsprong

 

Het begin

De mens is voortgekomen uit de zoogdieren, en ook met hen voelen we ons verwant en we herkennen veel van hun gedrag en emoties. Als we vanaf de mensapen hierboven ineens zestig miljoen jaar terug gaan - van onze week is dat nog maar het afgelopen anderhalf uur, maar in werkelijkheid wel 3 miljoen generaties van moeders die kinderen baarden - dan zijn we getuige van het uitsterven van de laatste dinosaurus. Die reuzenhagedissen hadden tweehonderdmiljoen jaar op aarde geregeerd. De zoogdieren die er toen rondliepen waren klein van stuk en ze overleefden op alle plekjes die de dino's niet gebruikten.

Klimaatverandering
Toen door klimaatverandering de dinosaurus uitstierf, kregen de zoogdieren meer levensruimte en werden ze in de loop der tijden groter en slimmer. De sabeltandtijger had een voorouder zo groot als een muis, en Onze oorsprong; plaatje van een eicel en een zaadcelde olifanten waren ooit niet groter dan varkens. De voorlopers van de mensapen zijn nog terug te vinden in de kleine apen die 'kort' na het uitsterven van de dino's in het Afrikaanse oerwoud leefden. Verder terug wordt de lijn steeds vager. Van alle soorten die ooit op de aarde geleefd hebben is 99% uitgestorven.

Evolutie
Maar we kunnen ook zonder de details te weten nog verder teruggaan. Want er is nog steeds een ononderbroken lijn van genetisch materiaal van jou en mij via onze moeder en grootmoeder naar die kleine zoogdiertjes die onder de heerschappij van de dinosaurus leefden. En ook voor die tijd was er leven en werd er gecopuleerd en gebaard. Door zoogdieren, amfibieën en vissen, andere bewoners van het water, waar het leven ooit begon.
Ooit, misschien wel 2 miljard jaar geleden, was er het Onze oorsprong; sterrenstelselbegin van de seksuele voortplanting. Voor die tijd plantte het leven zich voort door deling, iets wat de cellen waaruit wij bestaan nog steeds doen. De seksuele voortplanting bracht met zich mee dat het erfelijk materiaal van twee ouders nodig was om nageslacht te produceren. Het bij elke generatie weer combineren van genen leverde een enorme variatie aan soorten op, waarvan de mens er een is.


De oorsprong van het leven
Nog weer verder teruggaand in de tijd komt de vraag op naar de oorsprong van het leven zelf. Twee of drie miljard jaar geleden kwamen grote strengen eiwitmoleculen op een of andere manier ertoe zich te gaan delen. Eiwitten vormen nog steeds de basis van alle levensvormen.
Maar die grote eiwitmoleculen zijn zelf weer gevormd uit kleinere moleculen, die uit atomen waterstof, zuurstof en koolstof zijn opgebouwd. En die zijn op hun beurt samengesteld uit elementaire deeltjes (quarks en electronen), minuscule hoeveelheden energie, waaruit het hele universum bestaat, en die uiteindelijk eenzelfde universele wetmatigheid van bewegen gehoorzamen.
Met andere woorden: wij zijn van hetzelfde 'stof' gemaakt als alle andere levende wezens, nu en toen, en alle andere materie om ons heen, van bacteriën tot sterrennevels. En tot dat stof keren wij ook weer terug als we doodgaan (individueel) of uitsterven (als soort).

Aanbevolen literatuur
R. Lewin,
De ontwikkeling van de moderne mens, WB 2001
Carl Zimmer,
Evolutie, Het Spectrum 2002

 

 

 

home | seksuele informatie | seks & samenleving | opinie | direct hulp | de nieuwe sekstant | over de nvsh | zoek

sitemap | contact | steun de nvsh | vacatures |