sitemap | zoek
english | français | español
deutsch | русский
 

home > seks & samenleving > individuele ontwikkeling > jongens & meisjes verschillen

Jongens & meisjes verschillen

Jongens met snowboardsWaarom zijn meisjes eerder geslachtsrijp - volwassen - dan jongens? Het antwoord is dat dat nu precies het verschil uitmaakt tussen meisjes en jongens. Jongens en meisjes hebben van nature een verschillende functie. Meisjes krijgen baby's, jongens niet. Met dat verschil hangt alles samen wat we sekseverschillen noemen. Typisch jongensgedrag (voor en na de puberteit) is anders dan typisch meisjesgedrag. Het verschil is zichtbaar, zoals gezegd, in uiterlijk, bouw en beweging, stemgeluid en gedrag, in belangstelling voor sport en spel en intellectuele zaken, hersenactiviteit en hormoonproductie, taalgebruik, relatie met moeder en vader, gedrag in het openbaar, kleding, enzovoort. De omgeving bekrachtigt het geslachtsverschil door verschillende eisen te stellen, normen aan te leggen, goed- of afkeuring te laten blijken, te belonen of te straffen, kortom door de weg naar de zwangerschap van het meisje optimaal voor te bereiden en te bewaken. Dit is begrijpelijk vanuit een evolutionair standpunt: de groep, de soort, heeft er het grootste belang bij dat zo veel mogelijk individuen zich voortplanten en investeert daarin dus de nodige energie.

Winkelende meisjesBuitenwereld en binnenwereld
De jongen is twee jaar langer kind dan het meisje. Als kind zijn leren betekent, dan kan de jongen dus twee jaar langer leren. Het meisje keert na haar eerste bevalling in feite terug naar haar kindertijd, omdat ze zich intens gaat bezighouden met een opgroeiend kind: veel van haar gedrag staat dan in functie tot de communicatie met dat jonge kind. Dit is ook de oorzaak van opvallende verschillen in taalgebruik tussen jongens en meisjes, mannen en vrouwen. In het algemeen blijft het meisje eerder op een bepaald 'volwassen' (in de betekenis van geslachtsrijp) niveau van ontwikkeling steken dan een jongen. De jongen moet meer leren omdat zijn taken in de buitenwereld liggen. Jongens oefenen zich in allerlei vaardigheden zoals gooien met allerlei objecten, springen, rennen en sluipen, ze stoeien, concurreren, onderzoeken, vormen groepjes tegenover andere groepjes, oefenen zich in geweld en moeten leren een plaats in te nemen in de hiërarchie van de stam. Meisjes vertonen meer gedrag dat past bij de binnenwereld van huishouden, voedselbereiding en kinderverzorging.
Verschillen in gedrag zijn niet alleen uiterlijk, maar gaan ook gepaard met gevoelens en opvattingen, en dus ook met een bepaalde organisatie van hersenfuncties. Het gedrag ontwikkelt zich uiteraard in samenhang met de omgeving.

Seksuele aantrekkingDe schoonheid van het jonge meisje
In de puberteit neemt de seksuele aantrekking sterk toe. Het streven naar geslachtsgemeenschap is de allesoverheersende factor in deze periode. Onder 'streven' verstaat men dan het geheel van uiterlijk en gedrag, emoties en gedachten, omgevingsinvloeden, die leiden tot een toenadering waarvan het voorspelbare resultaat is dat het meisje zwanger wordt. We moeten proberen dit goed te begrijpen.
We houden daarbij in het achterhoofd dat de meest fundamentele gebeurtenis waarmee het verschil tussen de geslachten samenhangt de voortplanting is, dat wil zeggen het samenkomen van genetisch materiaal van twee individuen zodat een nieuw individu ontstaat.

Streven van het meisje
De aantrekkelijkheid van het meisje als object van mannelijke lustgevoelens wordt gevormd door haar uiterlijk en gedrag. Jonge borsten, lang haar, jeugdig vlees, een zoete stem, roze lippen en grote ogen gaan gepaard met een zekere onhandigheid en hulpeloosheid. De aantrekkingskracht van het meisje is zo groot dat jongens van alle leeftijden verlangen geslachtsgemeenschap met haar te hebben. Echter, zij streeft ernaar uit al die beschikbare vrijers er één te kiezen, omdat zij als zwangere vrouw en moeder bescherming en veiligheid nodig zal hebben. Bij dat kiezen speelt de omgeving een grote rol. Voor zover het meisje zelf ook selecteert, doet ze dat op jeugd en uiterlijk van de kandidaten maar ook op betrouwbaarheid en status. Ze kan dus een veel oudere partner accepteren als deze voldoende waarde vertegenwoordigt voor haar nageslacht. Afhankelijk van de omstandigheden, zal het meisje met een of meer partners een zekere mate van ervaring opdoen om de 'ware' - dat wil dus zeggen de voor haar meest aanvaardbare vader Concurrentie, kleine jongen afgunstig op verliefd stelvan haar kind - te vinden.

Streven van de jongen
Jongens hebben als voornaamste streven het zo veel mogelijk verspreiden van hun genetisch materiaal. Dit streven ligt vast in hun genetische programma, dat in onze onafzienbare voorgeschiedenis een voorwaarde is geweest voor het voortbestaan van de soort. Zij leggen een dus veel grotere bereidheid tot geslachtsgemeenschap aan de dag en concurreren met elkaar om de begeerlijke meisjes (begeerlijkheid wordt ook door signalen van vruchtbaarheid vergroot: meisjes met borsten zijn bij jonge jongens over het algemeen aantrekkelijker dan meisjes zonder).

Concurrentie
De concurrentie wordt door de wat oudere jongens en de mannen gevoerd. De kleinste jongens, die wel verliefd kunnen worden, tellen bij deze concurrentie nauwelijks mee: ze zijn vaak nog niet eens vruchtbaar en het meisje heeft geen belangstelling voor hen omdat ze de kwaliteiten van een geschikte partner missen. Hier ligt een bron van frustratie en ambitie van alle mannen. De jongens die een jaar of twee ouder zijn dan het meisje maken de meeste kans. Een belangrijke bedreiging voor hen vormen echter de nog oudere jongens en mannen, die meer status en macht bezitten en door het meisje (of haar omgeving, die immers grote invloed uitoefent) als geschiktere partner gezien zou kunnen worden. Jongens worden dus ook in hun keuze van (of liever gezegd in hun toegang tot) meisjes sterk beperkt.

Zie ook:
seksuele informatie > problemen bij het vrijen > vraag van de maand > hoe kan ik zo tegenstrijdig zijn?

 

home | seksuele informatie | seks & samenleving | opinie | direct hulp | de nieuwe sekstant | over de nvsh | zoek

sitemap | contact | steun de nvsh | vacatures |