sitemap | zoek
english | français | español
deutsch | русский
 
 
   

home > opinie > over bevolking > overbevolking

Overbevolking

Dik Brummel

Overbevolking: Tekening van meisje met dikke wereldbolbuikEr wonen te veel mensen in de wereld, ook in Nederland. Het gevolg is bij ons al jaren een gebrek aan ruimte: blokkendozen als woningen, straten en wegen vol met auto's, steeds voller rakende natuur- en recreatiegebieden. Omdat we op een hoog niveau van ontwikkeling leven, gebruiken we enorm veel energie en moet het milieu telkens weer wijken voor de economische noodzaak van overleven in een wereld van concurrentie. Heel duidelijk toont zich de overbevolking ook in het onderwijs (grote klassen) en de zorg (wachtlijsten), waarvan de kwaliteit achter blijft bij wat zij zou kunnen zijn. Door onze hoge consumptie dragen wij ook bij aan de milieuvervuiling in de wereld.

Negatieve gevoelens ten aanzien van buitenlanders
Zeggen dat Nederland overbevolkt is, gaat helaas bij velen samen met negatieve gevoelens ten aanzien van 'buitenlanders'. Men redeneert dan als volgt: Nederlanders hebben hun gezinsgrootte in de afgelopen eeuw zo beperkt, dat de gemiddelde Nederlandse vrouw in het jaar 2000 nog maar 1,7 kinderen kreeg. En dat is onder het vervangingsniveau, wat betekent dat er na 2030 minder Nederlandse mensen bij komen dan er dood gaan, en dat leidt, vreest men, tot vergrijzing en uitsterving van het Nederlandse volk. Toch nam de Nederlandse bevolking tot 2004 toe, en dat was het gevolg van immigratie. Het probleem van de overbevolking werd door sommigen aangegrepen om een politiek te voeren die gericht is op het beperken van de toelating van 'buitenlanders'. Deze politiek wordt officieel ook door veel Westerse regeringen gevoerd. De ene partij is daarbij strenger dan de andere. Er komen steeds duidelijker geluiden uit de samenleving dat een halt moet worden toegeroepen aan de immigratie (met uitzondering van zeer waardevol geachte buitenlanders zoals professoren of prinsessen). Als bijkomend argument worden ook andere aspecten van de aanwezigheid van 'buitenlanders' genoemd, met name criminaliteit en het gevaar van islamitisch fundamentalisme. De Nederlandse 'waarden en normen' moeten, zegt men, verdedigd worden tegen deze vreemde invloeden. Vluchtelingen
Deze redenering bergt twee grote gevaren in zich:
Ten eerste krijgen 'buitenlanders' de schuld van een verschijnsel waar zij evenveel en even weinig verantwoordelijk voor zijn als Nederlanders. Hun apartheid wordt benadrukt in plaats van hun lotsverbondenheid.

Wereldprobleem
Ten tweede wordt hierbij volledig voorbijgegaan aan het feit dat de bevolkingsexplosie een wereldprobleem is, en net zo relevant is voor de rijke als de arme landen. De stromen vluchtelingen uit armoede, uitzichtloosheid en oorlog zijn een symptoom van wereldomspannende machteloosheid om dit probleem wezenlijk aan te pakken.
De oorzaak van het bevolkingsprobleem is de vanzelfsprekendheid en universaliteit van de seksuele orde die van elk meisje een moeder wil maken. Zo is bijvoorbeeld in een groot aantal landen anticonceptie nog verboden en worden andere sociale hervormingen (emancipatie, sociale zekerheid, onderwijs, gezondheidszorg) nog sterk belemmerd. Dit heeft overigens ook weer te maken met het grote aantal kinderen.

Video Overbevolking bekijken?
Klik hier

Toekomst
Voor ons gaat het bij het bevolkingsprobleem niet om afkomst, maar om toekomst. Als we alleen over Nederland spreken, dan kunnen hier beter 6 miljoen mensen wonen dan 16 miljoen. Dat zou heel wat schelen qua ruimte, welzijn, en milieubehoud. Deze doelstelling is binnen enkele generaties te bereiken als veel meer mensen geen kinderen zouden krijgen.

Zie ook:
opinie > seks & evolutie > toekomst > bevolkingsgroei

De Club van Tien miljoen
Nooit meer baby´s krijgen

 

home | seksuele informatie | seks & samenleving | opinie | direct hulp | de nieuwe sekstant | over de nvsh | zoek

sitemap | contact | steun de nvsh | vacatures |