sitemap | zoek
english | français | español
deutsch | русский
 

home > opinie > politiek > islamisme

Islamisme

Islamisme; Abu JahjahDe komst van Abu Jahjah met zijn Arabisch Europese Liga is het begin van een islamistische beweging in Europa. Het was al enige tijd wachten op de stem die het ongenoegen van de 'allochtonen' zou verwoorden, en die opgewassen zou zijn tegen de heftige weerstand van links en rechts. Veel steun verwierf Abou Jahjah door zijn overtuigdheid, zijn serieuze en toch gedreven stijl, zijn terechte beschuldigingen aan het adres van regeringen, overheden, politie, journalisten, en het gewone volk in Europa, waar het ging om uitgesproken of onuitgesproken discriminatie, criminalisering, angst en wantrouwen met betrekking tot de buitenlanders uit Noord Afrika en het Midden-Oosten die onder de parapluterm 'islamieten' als een bedreiging van de 'moderne westerse democratische rechtsstaat' (die op Christelijke waarden zou berusten) worden beschouwd. Door van 'islamiet' een geuzenterm te maken streeft deze beweging naar politieke macht.

Religie als uitgangspunt
Islamisme; religieuze leiders en strijdvaardige jongerenHet islamisme is zoals elk isme een politieke ideologie. Het appelleert aan ongenoegen over de dagelijkse levensomstandigheden, aan het gevoel slachtoffer te zijn, en aan de behoefte om macht uit te kunnen oefenen in plaats van machteloos te zijn. Door de religie als uitgangspunt te nemen, baseert het islamisme zich echter op hetzelfde misverstand als andere religieuze ideologieën, zoals christelijk evangelisme, zionisme, hindoeïsme, e.d. en kan het niet anders zijn dan een uiting van politiek conservatisme of fundamentalisme.
Terugkeer naar het fundament, de basis, van de samenleving is in feite een terugkeer naar het seksuele systeem, de sociale orde waarin het geslachtsverschil, de controle op de lust, en het primaat van het gezin en de natuurlijke voortplanting centrale waarden zijn, die het gedrag normeren. Deze politieke strijd heeft iets paradoxaals: de onlustgevoelens die voeding geven aan het vijandbeeld, ontstaan uit dezelfde sociale structuur die men wil grondvesten. Deze paradox kan niet opgelost worden tenzij het politieke programma expliciet de seksuele hervorming in het programma opneemt. Dit is een uitdaging voor elk isme, ook het islamisme.

Meer weten?
seks & samenleving > maatschappij > politiek


Lees ook het interview met Sarima Maimuni van de Marokkaanse Vrouwenvereniging Nederland, Emanicipatie onder druk

 

home | seksuele informatie | seks & samenleving | opinie | direct hulp | de nieuwe sekstant | over de nvsh | zoek

sitemap | contact | steun de nvsh | vacatures |