sitemap | zoek
english | français | español
deutsch | русский
 

home > opinie > politiek > zedenwetten > aanscherping van de zedenwet

Zedenwetten

 

Aanscherping van de zedenwet

Weer een stapje achteruit

De volgende aanscherpingen van de zedenwet zijn sinds de goedkeuring door de Eerste Kamer (2002) nu een feit:

Het klachtvereiste is afgeschaft. Het klachtvereiste is in de jaren 90 ingesteld als poging om mensen tussen 12 en 16 een klein beetje de ruimte te geven om hun eigen seksuele ervaringen op te doen -met wie ze maar wilden - zonder dat daar onmiddellijk de politie bij te pas kwam. Als de jongere niets te klagen had, zo was het idee, dan had de politie daar ook niets mee te maken. Helaas werd toch ook maar de bepaling opgenomen dat niet alleen de jongere zelf, maar ook diens ouders en eventueel de kinderbescherming zo'n klacht konden indienen. Daar had die jongere dan dus niets over te zeggen. Maar goed, als de ouders een beetje normaal waren, en de jongere zelf geen klacht indiende, kwam er helemaal geen politie aan te pas. Dit klachtvereiste is nu afgeschaft. De politie kan dus in elke zaak waar iemand onder de 16 bij betrokken is, optreden, verhoren, arresteren. Het maakt in principe niet uit hoe oud de partner is.

Pornografie heet kinderpornografie als de afgebeelde nog geen 18 jaar oud lijkt te zijn. Strafbaar is al het bezit van één afbeelding waarop zo iemand voorkomt die 'een seksuele gedraging' vertoont (wat dat is, is niet duidelijk). Onder bezit wordt ook verstaan het aanwezig zijn in de computer. Wie een dergelijke afbeelding via e-mail ontvangt, moet die onmiddellijk wissen. (Maar ook dan blijft het bestand in de computer aanwezig. Dit kan advocaten nog werk bezorgen.) Er staat niet vermeld of iemand er voor het wissen eerst naar mag kijken. Waarschijnlijk niet, want het kijken is in feite strafbaar gesteld in 248 c Sr:

Aanwezig zijn bij ontucht van een minderjarige (iemand onder de 18) is strafbaar. Kijken naar een afbeelding is dus al strafbaar (uiteraard niet voor politie en justitie). Wat ontucht is weet niemand, maar het heeft wel iets met seks te maken. De minister heeft bezworen dat normaal seksueel gedrag geen ontucht is. Heel fijn om te weten. Maar het zijn politie en justitie die wel uitmaken wat normaal is. Het kijken naar porno gebeurt volgens de minister achter gesloten gordijnen (hoe zou hij dat weten?), en hij zou daar wel tegen willen optreden, maar daartoe ontbreken hem de middelen en de mankracht.

Ook het bezit van virtuele kinderpornografie is strafbaar. Onder virtuele pornografie worden afbeeldingen verstaan die niet op echte kinderen zijn gebaseerd, maar wel die indruk wekken. Wat betreft tekeningen en schilderijen, die zijn strafbaar als ze 'levensecht' zijn. De politie kan dus altijd optreden, behalve misschien tegen abstracte kunst. Geschreven teksten blijven (voorlopig?) niet strafbaar.

Het vereiste van dubbele strafbaarstelling vervalt. Als iemand in een ander land iets doet wat daar wel mag maar hier niet, dan kan zo iemand hier niet voor dat feit veroordeeld worden. Het moet in beide landen strafbaar zijn. Dit heet 'het vereiste van de dubbele strafbaarstelling'. Dit lijkt logisch: stel je hebt een vriendin van 14 in Italië. Daar mag dat. Het zou dan gek zijn als je hier in Nederland voor dat feit gearresteerd zou worden en als kinderverkrachter berecht zou worden. Toch is dit wat er onder de nieuwe zedenwet mogelijk is. Het is alsof een Nigeriaanse die hier straffeloos vreemd mag gaan daar bij terugkeer alsnog gestenigd wordt.

Dik Brummel

 

home | seksuele informatie | seks & samenleving | opinie | direct hulp | de nieuwe sekstant | over de nvsh | zoek

sitemap | contact | steun de nvsh | vacatures |