sitemap | zoek
english | français | español
deutsch | русский
 

home > opinie > pornografie > hooglied

(Zij)

Man met erectie

Mijn liefste straalt, vol gloed.
Hij steekt boven duizenden uit.
Zijn hoofd, zuiver goud,
zijn lokken, dadelpalmpluimen,
zwart als een raaf.
Zijn ogen, duiven bij waterbekkens,
badend in wit water,
rustend aan de rand.
Zijn wangen, een perk vol kruiden,
hoog opschietend,
met heerlijke geuren.
Zijn lippen, lelies,
vochtig van vloeibare mirre.
Zijn armen, staven van goud,
bezet met kostbare stenen.
Zijn lijf, een kunstwerk van ivoor,
bedekt met saffieren.
Zijn benen, zuilen van marmer,
rustend op sokkels van goud.
Zijn gestalte, de Libanon,
fier als een ceder.
Zijn mond, een lekkernij!
Hij is een en al verrukkelijkheid.
Zo is mijn liefste, zo is mijn vrijer,
meisjes van Jeruzalem. 

Vertaling Pius Drijvers en Jan Renkema, Hooglied, Ten Have,
Baarn 2000

(Hij)

Vropuw in erotische kleding

Jij brengt mijn hart op hol,
zus van me, meisje van me.
Jij brengt mijn hart op hol,
met één blik van je ogen,
met één flonkering van je halssnoer.
Hoe verrukkelijk zijn je liefkozingen,
zus van me, meisje van me.
Jouw liefkozingen zijn heerlijker dan wijn.
De geur van je lichaam
gaat alle parfums te boven.
Nectar vloeit van je lippen, m'n meisje.
Honing en melk proef ik onderje tong.
En de geur van je kleren
is als de geur van de Libanon.
Een besloten hof ben je,
zus van me, meisje van me,
een omheinde wel, een verzegelde bron.
De stromen uit jouw bron
doen een paradijs ontstaan
vangraatappelbomen
met schitterende planten:
hennabloemen met nardus,
nardus en saffraan,
Kalmoes en kaneel,
wierookstruiken van allerlei soort

Vertaling Pius Drijvers en Jan
Renkema, Hooglied, Ten Have,
Baarn 2000

Hooglied

In boeken over de geschiedenis van de erotica en/of pornografie wordt het Hooglied soms ook genoemd. Het Hooglied, ook wel het Lied van Salomon of het Lied der Liederen (Song of Songs) genoemd, is een apart klein boekje in het Oude Testament (de verzameling heilige boeken van de Joden).
Het Hooglied is niet één lied, maar een verzameling van teksten, waarschijnlijk afkomstig uit verschillende bronnen, daterend uit de zesde eeuw v. Chr. Het zijn bruiloftsteksten die door de bruid, de bruidegom en de gasten om de beurt worden gezongen. Iedereen heeft er, misschien zonder het te weten, wel stukjes uit gehoord, omdat Amerikaanse films en moderne christelijke voorlichters er graag uit citeren (‘Uw ogen zijn als duiven, uw borsten als gazellen’) om de ware liefde te illustreren ‘die ook het lichamelijke niet schuwt’. Ook progressieve Joden en Islamieten citeren in onze tijd wel uit de tekst om te bewijzen dat de Koran of de Bijbel helemaal niet afwijzend staan tegenover de ‘lichamelijke’ liefde.

Het Hooglied celebreert het huwelijk. De bruid is een maagd die haar hele leven gewacht heeft
op de ideale man en minnaar, die ze nu gevonden heeft en aan wie ze zich in volledige en lustvolle overgave bindt om met hem een gezin te stichten.

In de officiële Joodse en Christelijke traditie is het Hooglied niet als erotische tekst gelezen. Integendeel, dat werd tot voor de twintigste eeuw meestal ten strengste afgekeurd als platvloers. Volgens de meeste Joodse schriftgeleerden moet men de relatie tussen bruid en bruidegom uitleggen als de relatie tussen het joodse volk (bruid) en God (bruidegom), terwijl de bruiloftsgasten de volkeren rondom Israël voorstellen. In de Christelijke uitleg stelt de bruidegom Christus voor en de bruid de Kerk, of is de bruidegom God en de individuele mens de bruid. Kortom, het huwelijk wordt voorgesteld als een ‘geestelijke’ band, die ver uitstijgt boven ‘het lichaam’. Het maken van kinderen wordt daarbij dan als vanzelf in nevelen gehuld.
Door de seksuele hervorming kreeg men meer oog voor de werkelijkheden van het gehuwde leven. De moderne gelovige uitleggers van het Hooglied benadrukken dan ook dat de vurige liefde en het goddelijke hetzelfde zijn. Zolang die, zeggen ze er wel meteen bij, tenminste binnen het huwelijk en liefst zonder voorbehoedsmiddelen wordt beoefend.
Als men elke beschrijving of uitbeelding waar ook maar een zweem van lust te bespeuren valt tot de pornografie rekent, hoort het Hooglied daar ook bij. Hoeveel opwinding deze tekst bij Joodse, Christelijke en Islamitische jongens en meisjes heeft opgewekt is niet geregistreerd. Dat douanebeambten en politieagenten erdoor geprikkeld kunnen worden blijkt uit een inbeslagname en vernietiging van de tekst als ‘obsceen’ door de Amerikaanse douane in 1895 in de staat Kansas.

 

 

home | seksuele informatie | seks & samenleving | opinie | direct hulp | de nieuwe sekstant | over de nvsh | zoek

sitemap | contact | steun de nvsh | vacatures |