sitemap | zoek
english | français | español
deutsch | русский
 

home > opinie > pornografie > kama soetra

Uit de Kama Soetra van Vatsyayana
Terwijl de vrouw bij de man op schoot zit, moet haar rug met vuistslagen bewerkt worden en moet ze terugslaan, scheldend op de man alsof ze boos is, kirrend en wenend. Tijdens de coïtus moet de ruimte tussen de borsten van de vrouw geslagen worden met de rug van de hand, aanvankelijk langzaam, en gaandeweg sneller, gelijke tred houdend met de toenemende opwinding, tot aan het einde.
Op dat moment kan de klank Hin geuit worden, alsmede andere geluiden, waarbij men zelf kan bepalen wanneer welke geluiden gemaakt worden. Wanneer de man onder het roepen van Phat de vrouw op het hoofd slaat met enigszins samengetrokken vingers, heet dat Prasritaka. In dit geval zijn de passende geluiden het kirren, de klank Phat en de klank Phut binnenin de mond, en aan het einde van de coïtus de zuchtende en wenende geluiden. De klank Phat is een nabootsing van het geluid van een bamboestok die gespleten wordt, terwijl de klank Phut lijkt op het geluid van iets wat in het water valt. Wanneer het kussen en dergelijke is begonnen, moet de vrouw dat altijd beantwoorden met een sissend geluid. Wanneer de vrouw niet gewend is om geslagen te worden, slaakt ze in haar opwinding voortdurend kreten van afkeer, bevrediging of verlangen om bevrijd te worden, alsmede de woorden 'vader' en 'moeder', gecombineerd met zuchten, wenen en bulderen. Tegen het einde van de coïtus moeten de borsten, de onderbuik en de zijden van de vrouw met de handpalmen tamelijk krachtig bedrukt worden, tot aan het slot, en dan moeten geluiden van kwartels of ganzen gemaakt worden.

Illustratie: De omhelzing van dijen, schilderij uit de privé collectie van Kanwar Sangram Singh, uit De Kama Soetra van Vatsyayana, Lustre Press, 1993.

Kama Soetra

De Kama Soetra (Engelse spelling ‘Kama Sutra’) werd volgens de overlevering geschreven in de derde of vierde eeuw door een zekere Vatsyayana, van wie verder niets bekend is, maar die in de lange traditie van erotische hindoeliteratuur steeds met groot respect wordt genoemd. Kama is de god van de liefde, een soort Eros, soetra zijn korte uitspraken, aforismen. Het boek is dus een verzameling uitspraken, adviezen, observaties, waarschijnlijk voortgekomen uit diverse bronnen van oudere datum.
De Kama Soetra werd in het Westen bekend door de vertaling die Sir Richard Burton er in 1885 van publiceerde. Burton was een kenner van het (Midden) Oosten, avonturier en een geniale talenknobbel. Hij maakte ook de nooit geëvenaarde vertaling-met-commentaar van de Sprookjes van duizend en één nacht. Burton was een van de heftigste critici van het Christelijke, preutse, Victoriaanse Engeland. Daarmee zette hij de toon van een lange traditie in de seksuele hervorming, die het Westen in een ongunstig daglicht stelde in vergelijking met het (Midden) Oosten.
De mythe ontstond dat de ’seksualiteit’ in het Oosten al duizenden jaren niet alleen een normaal geaccepteerd onderdeel van het leven was, maar zelfs een grote spirituele en religieuze waarde had. Veel positieve aandacht ging uit naar de ‘pornografische’ beschrijvingen en afbeeldingen, die tot de hogere cultuur en de religie zelf bleken te behoren. Tot in de jaren 70 was het Oosten, met name India, een soort bakermat van spirituele erotiek. Velen reisden daar naartoe, ongetwijfeld in de verwachting seksuele verlichting te vinden, al dan niet onder leiding van een goeroe. En ongetwijfeld kwamen velen ook enigszins teleurgesteld terug. Wie de dagelijkse realiteit in het (Midden) Oosten kent, beseft dat seksuele vrijmoedigheid uitsluitend binnenskamers wordt beleden, dus net zoals onze porno op het internet. Het seksuele systeem, dat berust op het geslachtsverschil, vruchtbaarheid, het huwelijk en de familie, is daar nog minder aan kritiek en verandering blootgesteld dan hier. Het is echt niet het gevolg van Westerse invloed dat er in Bollywoodfilms niet eens gekust wordt.

Zie ook:
20 things about the Kama Soetra you weren't in a position to know

home | seksuele informatie | seks & samenleving | opinie | direct hulp | de nieuwe sekstant | over de nvsh | zoek

sitemap | contact | steun de nvsh | vacatures |