sitemap | zoek
english | français | español
deutsch | русский
 

home > opinie > pornografie > kinderporno

Kinderporno

Omslag boek Wat is pornografie uit 1959Pornografie bestaat niet echt, net zo min als onkruid. Deze woorden drukken een oordeel uit, en ze verwijzen dus niet naar iets wat objectief en onafhankelijk van de mens bestaat, zoals de maan of een auto dat wel doen. Sommige tuinliefhebbers noemen niets onkruid, anderen bijna alles (behalve hun eigen bloempje).
Porno is daarom ook niet objectief te definiëren. Alle pogingen om dat wel te doen zijn tot mislukken gedoemd. Wat uit de definities blijkt is hetzij een persoonlijke emotie, of een gangbare mening, of een rechtvaardiging van strafbaarstelling. Hier speelt willekeur dus altijd een rol. Wat wordt afgekeurd of geaccepteerd is afhankelijk van een bepaalde opvatting over zedelijkheid of een bepaalde stemming in de samenleving.
Vooral bij het onderwerp 'kinderporno' zijn deze verschijnselen duidelijk. Het wordt niet zo zeer gedefinieerd als 'aangewezen'. Dít is kinderporno en dát is geen kinderporno, zegt men dan.
Vaker nog wordt er helemaal niet gedefinieerd of aangewezen, maar staat het woord 'kinderpornografie' in een tekst over kindermishandeling, maatschappelijke verloedering of ondergang van de beschaving. Daarmee is het dan een betekenisloos emoticon geworden, dat alleen als functie heeft om een bepaald gevoel op te roepen. Veel seksuele woorden hebben dat karakter, vandaar dat de seksualiteit zich over het algemeen heel slecht leent voor redelijke discussie.

Het verbod op kinderporno berust op het argument dat seksueel misbruik van kinderen moet worden bestreden. Misbruik is echter iets anders dan seks. Een ander probleem is de leeftijdsgrens. Alle seksuele afbeeldingen van mensen onder de 18 worden als 'kinderporno' beschouwd, terwijl het woord 'kind' meestal het beeld oproept van iemand van rond 9 jaar. Net als bij het woord 'pedofiel', dat ook een betekenisloos scheldwoord is geworden, heerst hier in het algemene spraakgebruik volstrekte willekeur.

Omdat echter 'kinderporno' strafbaar is gesteld, moet er een definitie van bestaan die in een wet kan worden geformuleerd en moet het aan opsporingsambtenaren (politie en justitie) min of meer duidelijk zijn wat ze moeten opsporen.
En zo zijn dan de volgende criteria ontstaan:

Foto uit voorlichtingsboek van blote jongen en meisje

Geen kind meer, Voorlichtingsmethode voor ouders, verzorgers en
groepsleiding, Rutgers Stichting 1992

CRITERIA KINDERPORNOGRAFIE OPGESTELD DOOR DE PROCUREURS-GENERAAL
1. Heeft de afgebeelde jeugdige de leeftijd van 18 jaar kennelijk nog niet bereikt?
2. Is een in artikel 242 Wetboek van Strafrecht e.v. strafbare gedraging afgebeeld?
3. Past de afgebeelde gedraging van de jeugdige bij een jeugdige van die leeftijd?
4. Is de gedraging vastgesteld in de omgeving c.q. context waarin een jeugdige van
die leeftijd normaal verkeerd?
5. Is de jeugdige in een onnatuurlijke pose afgebeeld?
6. Is de jeugdige in een duidelijk seksueel getinte houding afgebeeld?
7. Wordt de nadruk op de geslachtsdelen gelegd?
8. Wordt uit het totaalbeeld duidelijk dat het om de geslachtsdelen gaat?
9. Draagt de jeugdige bepaalde seksueel getinte kleding?

Commentaar:

 

home | seksuele informatie | seks & samenleving | opinie | direct hulp | de nieuwe sekstant | over de nvsh | zoek

sitemap | contact | steun de nvsh | vacatures |