sitemap | zoek
english | français | español
deutsch
| русский
 

home > opinie > pornografie > Het verborgen leven

SatirePornografie; omslag van het boek Candy'Eerst,” zei Grindle, de massage voortzettend, “leer ik je nu om immuun te worden voor ieder zinnelijk gevoel, zodat je hoog verheven raakt boven alles wat met zinnelijkheid te maken heeft; daarna leer ik je je zinnen te beheersen, zodat de bevrediging komt zodra je maar wilt -onmiddellijk orgasme, zonder enige aanraking, op mijn commando.”
Hij staakte de massage en ging op zijn knieën zitten. “Doe je ogen open,” zei hij. “Ik zal je een voorbeeld van een dergelijke zinsbeheersing laten zien. Zoals je ziet, heb ik mijn lid groot en stijf laten worden - precies als in geval van een zogenaamde ‘erectie’.
Het was waar, zoals het meisje direct zag: toen Grindle vlak voor haar ogen zijn gezwollen lid toonde -en ze wendde hevig blozend snel haar blikken af.
“Nee, nee,” zei Grindle, haar sierlijke kin met zijn hand omhoogduwend, “laat je nu niet misleiden door allerlei vulgaire seksuele of materiële bijgedachten - het gaat hier om een demonstratie van volmaakte zinsbeheersing. Ik heb het lid alleen maar door oplegging van mijn wil gedwongen groot en stijf te worden. Het doet precies denken aan de toestand van zogenaamde ‘erectie’, waar of niet? In het zesde stadium is men in staat tot iedere spierbeheersing, zelfs de meest onwillekeurige -zodat men, zuiver door de wil van het vergeestelijkte intellect, bereiken kan wat tot nu toe een geheim van de natuur was. Kijk maar hoe ik mijn lid mijn wil heb opgelegd: zonder dat er enige materiële begeerte aan te pas komt, lijkt het lid in een toestand van zogenaamde ‘erectie’ te verkeren. Waar of niet?”
Het lieve meisje knikte verlegen; ze durfde nauwelijks te kijken.
“Juist. Voel maar,” zei Grindle, “voel zelf maar.” Hij nam haar hand en trok die naar zich toe; ze raakte het lid heel eventjes aan. Nu ze in staat was ernaar te kijken, volkomen onpersoonlijk en zonder er een voorwerp van wellust in te zien, maar zuiver een demonstratie van geestelijke ontwikkeling, kreeg het voor het jonge meisje iets boeiends en ze bekeek het nieuwsgierig en betastte het hier en daar -zij het nog altijd met een zekere reserve vanwege haar vroegere angstige bijgedachten -die ze evenwel, zo begreep ze nu heus wel, helemaal aan zich zelf te wijten had. “Je mag er best in knijpen als je wilt,” drong Grindle aan, “...ja, toe maar”.
Candy nam het gezwollen lid geïnteresseerd in haar tere greep, en er welde een druppel zaad aan het uiteinde op. “Alsjeblieft!” zei Grindle zegevierend. “Zie je die druppel? Da’s nu een prachtig voorbeeld van inwendige klierbeheersing op de koop toe! Het komt maar heel zelden voor. Wijlen Rama Krisjna was er bijna aan toe, maar kon het ten slotte toch niet volvoeren. Ik heb het ingewikkelde chemische proces mijn wil opgelegd en mezelf gedwongen tot zaadafscheiding.”
“Tjeetje,” zei Candy, terwijl ze haar mooie ogen naar de machtige man opsloeg en hem aankeek met een gezicht dat straalde van openlijke bewondering.
Ga nu weer in de basishouding liggen,” zei Grindle, dan ga ik verder met de les.”

Pornografie en satire gaan vaak samen. De draaksteken met politieke leiders door ze in seksuele situaties af te beelden gaat terug tot de oertijd. De behoefte om de gezagsdrager omlaag te halen is recht evenredig met diens vermeende hooghartigheid of morele superioriteit. De satire toont de ‘onder’kant (seks valt onder de lagere lichamelijke functies zoals poepen en piesen) van de hooggeplaatste en krijgt daarmee de lachers op zijn hand, maar kan ook averechts uitpakken als de grap als al te puberaal of kwetsend wordt ervaren.
Ook ideaal voor seksuele satire zijn religieuze leiders, priesters, imams, dominees, de paus. Religie heeft namelijk een diepe relatie met seks. Aan de ene kant predikt zij onthouding als hoogste ideaal (met alle conservatieve seksuele opvattingen die daarbij horen), aan de andere kant streeft ze juist naar liefde en extase. Priesters worden niet voor niets tot in hun ziel geroerd door zoetgevooisde jongenskeeltjes die de hemelse liefde bezingen in een naar wierook geurende kerkruimte.
De pornografische satire heeft het vaak gemunt op vertegenwoordigers van de Westerse kerken, en vervult een nuttige functie met het aan de kaak stellen van hypocrisie rond het seksuele. Maar ook de alternatieve, ‘oosterse’ benadering van seks verdient het af en toe doorgeprikt te worden. Oude Chinese en Indiase seksuele technieken, zoals tao, tantra en kama sutra worden aangeprezen als weg naar spiritualiteit in de relatie, maar de motivatie van de goeroes is vaak een stuk minder ‘spiritueel’. Een leuk voorbeeld hiervan is de roman Candy van Terry Southern en Mason Hoffenberg, die ongeveer 50 jaar geleden verscheen waarin een jong meisje met de wereld kennis maakt.

 

home | seksuele informatie | seks & samenleving | opinie | direct hulp | de nieuwe sekstant | over de nvsh | zoek

sitemap | contact | steun de nvsh | vacatures |