sitemap | zoek
english | français | español
deutsch | русский
 

 

home > opinie > over seksuele voorlichting > boekbespekingen > omgaan met een seksueel probleem

Boekbesprekingen

 

Omgaan met een seksueel probleem

Nieuwe hoogleraar seksuele disfuncties Jacques van Lankveld illustreert praktische invulling van seksuologie en moderne opvattingen over seksuele relaties

Paul Gerbrands

Een van de drie tekeningen uit het besproken boek

In de populairwetenschappelijke serie ‘Van A tot ggZ’ van Bohn Stafleu van Loghum is het boekje Omgaan met een seksueel probleem het 33e deeltje. De boekjes van deze serie heten allemaal ‘Omgaan met…’ of ‘Leven met…’ en de onderwerpen variëren van depressie tot rijexamenangst, trauma tot overgewicht, hoogtevrees tot ziekelijke jaloezie. Ze zijn bestemd voor mensen die last hebben van deze problemen zowel als voor hun omgeving, partners, familie, verzorgers. De auteurs hebben bijna allemaal een psychologische achtergrond en zijn specialist op het gebied van het betreffende onderwerp. Wetenschappelijk verantwoord en toch prettig leesbaar, verlucht met hier en daar een cartoon, en vooral praktisch gericht, zo heeft de redactie het zich voorgesteld.

Omgaan met een seksueel probleem van Jacques van Lankveld voldoet zeker aan deze eisen. Het is een aardig boek en de lezer krijgt ook de indruk dat de schrijver een aardig mens is. De schrijfstijl is eenvoudig en rustig, direct op de man (en vrouw) af en zonder onnodige uitwijdingen, moralisme of diepgravende beschouwingen.
Jacques van Lankveld voldoet zeker ook aan de eisen die men aan een professioneel deskundige op seksueel gebied stelt. Hij werkt als therapeut en psycholoog aan de Universiteit van Maastricht, waar hij vorig jaar werd benoemd tot buitengewoon hoogleraar op het gebied van seksuele disfuncties. Hij is verder o.a. mede-hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Seksuologie van de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie. Een gezaghebbende stem dus.
De inhoud van het boekje laat zich raden. De schrijver legt uit wat de seksuologie onder een seksueel probleem verstaat, hoe je kunt weten of je een probleem hebt, welke problemen vrouwen kunnen hebben, en welke typisch zijn voor mannen, wat de oorzaken kunnen zijn van seksuele problemen, wat je er zelf aan kunt doen en wat voor hulp er te vinden is.
Het boekje voldoet ongetwijfeld aan de eisen die de uitgever en de markt eraan stellen.
Het stemt ook overeen met de huidige opvattingen in seksuologische kring, namelijk dat seks een positieve bijdrage kan leveren aan de gezondheid en de (huwelijks)relatie (van hetero's en van homo's), dat masturbatie normaal is, ook bij gehuwden, dat fantasieën, ook over een ander dan de partner, niet betekenen dat men dat ook in praktijk wil brengen, dat seks belangrijk is, maar dat de betekenis ook weer niet overdreven moet worden. Seks is een onderdeel van het (relatie)leven en kan bij sommige mensen problemen geven.
Volgens deze benadering is het seksuele probleem ook heel goed te vergelijken met rijangst, een alcoholprobleem of chronische pijn (andere onderwerpen in de reeks ‘Omgaan met….’). Het seksuele probleem is hiermee gereduceerd tot een minderheidsprobleem. De gedachte erachter is dat de meeste gehuwden een normaal en gezond seksleven hebben en dat alleen een minderheid last van seksproblemen heeft, zoals ook alleen een minderheid rijangst heeft. Maar ook al zou blijken dat het bij heel veel mensen voorkomt, dan is het toch nog een minderheidsverschijnsel omdat het toch niet meer is dan een van de vele aspecten van het leven.  
Deze beschrijving geeft ook het traditionele kader aan waarbinnen de seksuologie zich vooral ophoudt en waarmee ze vooral geassocieerd wordt, namelijk datgene wat wij vroeger 'huwelijksproblemen' noemden. Seks wordt automatisch geassocieerd met volwassen (gehuwde) stellen. Daar, zo lijkt het, ligt het begin en het einde van de seksualiteit. En als daar sprake is van disfuncties (men ‘functioneert’ niet goed) komt de relatie onder druk te staan. De seksuologie die kan zorgen dat huwelijksrelaties beter worden – zo is de gedachte -bewijst de samenleving een goede dienst.
Algemeen wordt aangenomen dat er de laatste 15 jaar veel verbeterd is op het gebied van de  seksuologische hulp (o.a. door professionalisering, de uitvinding van de erectiepil, de medicinale aanpak van voortijdige zaadlozing, meer onderzoek bij vrouwen). Echt overtuigend bewijs over het effect van sekstherapie is er echter niet.
In het jaarverslag van de Rutgersnissogroep wordt dit jaar de bezorgdheid uitgesproken over het gegeven dat de helft van de stellen in Nederland een of ander probleem met seks heeft. Waarschijnlijk is die schatting nog te laag. Dat betekent dat seksuele problemen structureel van aard zijn. Hoe daarmee om te gaan, dat blijft de vraag.

Jacques van Lankveld, Omgaan met een seksueel probleem, Bohn Stafleu van Loghum, 2007

Manuella de Rijke

 

home | seksuele informatie | seks & samenleving | opinie | direct hulp | de nieuwe sekstant | over de nvsh | zoek

sitemap | contact | steun de nvsh | vacatures |