sitemap | zoek
english | français | español
deutsch | русский
 
 
   

home > seks & samenleving > seksuele systeem > het gezin > het gezin, algemene informatie

Het gezin

 

Inleiding

Dik Brummel

Gesluierde vrouwen met kinderenHet gezin is in eerste instantie een vrouw met een of meer kinderen en een man op enige afstand (de meeste alleenstaande moeders volgen dus een heel oud patroon, en zijn geen slachtoffer van 'moderne zedenverwildering' zoals sommige moralisten beweren). De moeder zorgt voor de kinderen, de man helpt daar meestal bij, en biedt ook bescherming tegen gevaren in de buitenwereld. Van oudsher heeft de mens in groepen geleefd, die in omvang verschilden. Meestal zullen daarbij een aantal vrouwen met kinderen bij een of meer mannen hebben behoord. Groepen werden stammen, volkeren en rijken, zodat de menselijke samenlevingen steeds groter en ingewikkelder werden. Toch bleef de biologische basis van de samenleving hetzelfde: kinderen groeien op in een gezin en willen meestal later zelf weer een gezin vormen. In feite bestaan alle samenlevingen in de wereld uit een veelheid van gezinnen, die in de moderne tijd uit een kleine kern van vrouw en kind en man bestaan, met daaromheen een aantal ouders en familieleden. De betekenis van dit feit is enorm. De vanzelfsprekendheid en populariteit van het gezin hangen samen met de vanzelfsprekendheid van en het recht op voortplanting. Het gezin hangt dus ook samen met het geslachtsonderscheid en de regulering van de lust. Het gezin is met recht de grondslag van de samenleving te noemen.

Verbeteringen
Het gezin heeft in de afgelopen eeuw een aantal veranderingen en verbeteringen ondergaan. De populariteit van het gezin op dit moment is groot, maar ook voor een belangrijk deel op schijn gebaseerd. Er is een enorme propaganda voor het moderne gezin met 'gewenste kinderen'. Film, televisie, eigenlijk de hele cultuur, is doordrenkt met de vanzelfsprekendheid en principiële goedheid van het gezin. Maar of het gezin alleen maar goed is, daarop valt wel het een en ander af te dingen.Modern gezin op zeilboot


De grote vraag die bij kritiek op het gezin naar voren komt is: kan het ook anders? Zijn er - anders dan door middel van het gezin - manieren om kinderen op te voeden, ze veiligheid en gezelligheid te geven, en ze te ontwikkelen zonder dat ze een neurose oplopen? Het antwoord is tot nu toe niet gevonden. De commune, de kibbutz, het bewust ongehuwde moederschap en het homopaar hebben allemaal verschillende aspecten van het gezin in de praktijk ter discussie gesteld.

Zie ook:
bespreking van het boek Moeders zijn geen heiligen van Louis Schützenhöfer
toekomst van het gezin (familie)

home | seksuele informatie | seks & samenleving | opinie | direct hulp | de nieuwe sekstant | over de nvsh | zoek

sitemap | contact | steun de nvsh | vacatures |