sitemap | zoek
english | français | español
deutsch | русский
 
 
   

home > seks & samenleving > seksuele systeem > wat is seksueel?

Wat is seksueel?

Kunst van het vrijen
Een boek waar je wijzer van wordt!

Er bestaat een samenhang tussen geslachtsverschil, seksueel verlangen, voortplanting en gezin. Dit seksuele systeem ligt ten grondslag aan ons leven en samenleven. Het toont zich in taal, cultuur en politiek en verklaart waarom de mens ondanks de vooruitgang op allerlei terreinen ook nog een tamelijk primitief wezen is. Deze benadering betekent een Copernicaanse wending voor de seksuologie die een wetenschap wil zijn. In plaats van een perifeer verschijnsel is het seksuele juist een centraal gegeven werkelijkheid. Deze manier van kijken biedt ook een nieuw kader voor voortgaande seksuele hervorming. Kritiek op gezin en familie en verdergaande menselijke bemoeienis met de voortplanting kunnen samengaan met grotere gelijkheid van de geslachten en bevrijding van de lust als liefde. Uitgegeven door de NVSH.

Dik Brummel, Het Seksuele Systeem, NVSH 2008 isbn 978-90-6050-095-8

Te bestellen bij de boekhandel, bij bol.com, of bij de NVSH (info@nvsh.nl).


Dik Brummel

De meeste mensen denken bij het woord 'seksueel' aan 'onderdeel'. Dit is heel begrijpelijk, omdat we immers gewend zijn om een onderscheid te maken tussen 'boven'lichaam en 'onder'lichaam. Van het onderlichaam is het geslachtsorgaan het meest kenmerkende. Dat geslachtsorgaan is in het openbaar doorgaans bedekt, zelfs wanneer de rest van het lichaam ontbloot is. Het seksuele is dus in onze dagelijkse ervaring iets wat een ondergeschikte en verborgen plaats inneemt.

Seks is onderdeel van het leven
De wereld lijkt hier ook mee in overeenstemming te zijn. Overal zijn mensen dagelijks druk in de weer met werken, praten, boodschappen doen, huizen bouwen, televisie kijken, concurreren, koken, papieren invullen, zieken verzorgen, bombarderen, overleggen, sporten, geld verdienen, eten, drinken, genieten, ruzie maken, stelen, lesgeven, reizen, gordijnen naaien, bedelen, ploegen, plannen maken, en honderdduizend andere dingen, waaronder...inderdaad ...ook masturberen, vrijen, aan seks doen. Dat bevestigt dus dat seks niet meer is dan een onderdeel van het leven.

Er bestaat wel enige variatie in de opvattingen over de vraag hoe belangrijk of gezondheidsbevorderend dat onderdeel is. Algemeen is men wel van oordeel dat voor gehuwden een bevredigend seksleven eenGrieks paar van 2500 jaar geleden goede zaak is. We mogen uit allerlei historische bronnen concluderen dat dit ook al heel lang en overal het geval is, ook in het christelijke deel van de wereld. Seks krijgt daarmee dus wel enig belang, maar dan vooral binnen het huwelijk van man en vrouw en in het kader van gezinsvorming.
Daarbuiten is seks object van bezorgdheid, vaak strenge beperkingen, in ieder geval van controle. Seks is dus vooral een privé-zaak, wat betekent dat veel verborgen kan blijven en alleen sporadisch tot publieke bemoeienis leidt. Wordt de seks publiekelijk vertoond of gesuggereerd, dan roept dat weerstanden op, die naar tijd en plaats in heftigheid kunnen verschillen.

Het seksuele systeem
Het voorgaande berust op het interpreteren van 'seksueel' als 'seks'. Dit is echter bij nader inzien een veel te beperkte definitie. Seks bestaat in oorsprong niet los van sekse, dat wil zeggen het bestaan van twee geslachten, en kan dus ook niet los gezien worden van voortplanting en gezinsvorming. Het blijkt ook telkens weer dat seks in die context gezien wordt. Er is geen discussie, seksuologisch artikel, voorlichtingsboek, onderzoeksrapport, enzovoort of die context is aanwezig, als vanzelfsprekend gegeven, als expliciet element in een beschouwing, soms ook als object van kritiek.
Wil men het seksuele begrijpen dan moet de definitie veel ruimer zijn dan 'seks'. Die definitie moet dan vervolgens in een 'theorie van het seksuele' of 'beschrijving van het seksuele systeem' tot betekenis komen.
Als uitgangspunt voor zo'n beschrijving komen dus vier werkelijkheidsgebieden in aanmerking:oude pornografische afbeelding

Zie ook het artikel Het seksuele leven van de koninklijke familie in De Nieuwe Sekstant, het kritische opinieblad van de NVSH

 

home | seksuele informatie | seks & samenleving | opinie | direct hulp | de nieuwe sekstant | over de nvsh | zoek

sitemap | contact | steun de nvsh | vacatures |