sitemap | zoek
english | français | español
deutsch | русский
 
 
   

home > seks & samenleving > seksuele systeem > kindermishandeling > inleiding

Kindermishandeling


Inleiding

Dik Brummel

Het woord kindermishandeling heeft een grote gevoelswaarde, wat betekent dat iedereen bij het horen of zien ervan in een bepaalde toestand van afkeuring raakt. Dit is een natuurlijke reactie. Het beschermen van kinderen is over het algemeen in het belang van het overleven Kindermishandeling; arrestatie van jongetjevan individuen, een groep of soort. Het gevoel van vertedering dat we kennen bij het zien van kleine mensen en dieren, hun onhandigheid en nieuwsgierigheid, die als het ware om steun en liefde vraagt, is instinctief voorgeprogrammeerd) en universeel.

Gezin en mishandeling
Niemand is voorstander van 'kindermishandeling', ook omdat men in eerste instantie denkt aan hele jonge kinderen. Als kinderen groter worden, een eigen 'wil' krijgen, en geconfronteerd worden met de buitenwereld van competitie en dreiging van geweld, ontkomen ze niet aan ervaringen die 'mishandeling' genoemd kunnen worden: pesten, slaan, vernedering, enzovoorts.
Meestal denkt men bij 'kindermishandeling' aan wangedrag van volwassenen tegenover kinderen tot een leeftijd die kan variëren van 0 tot 18 jaar. Ook het begrip 'mishandeling' kan variëren. Het is daarom moeilijk om een redelijke beschrijving te geven van mishandeling. Men kan onder kindermishandeling alleen de ergste vormen van verwaarlozing verstaan, exploitatie, slaan en schoppen, verminking, soms doden. Zo verschijnen er af en toe cijfers, schattingen gebaseerd op allerlei bronnen, die uiteen lopen van 40.000 tot 100.000 'gevallen' per jaar in Nederland. Het aantal doden wordt geschat op minimaal 1 per week. De meeste kindermishandeling vindt binnen het gezin plaats. Dit is begrijpelijk. Hoewel, zoals gezegd, iedereen kinderen wil beschermen, spelen in het gezin krachten die in een aantal gevallen onvermijdelijk tot ernstige mishandeling leiden.

Kindermishandeling; onaardig gedrag tegenover kindRuimere definitie
Men kan een stapje verder gaan en de definitie van 'mishandeling' ook veel ruimer nemen. Dan valt elke vorm van onaardig gedrag eronder, zeuren, kleineren, niet serieus nemen, onder de duim houden, tegen de wil ergens toe dwingen, afstandelijkheid, onjuist voorlichten, bang maken, niet vertrouwen, elke vorm van straffen, alleen laten, frustreren, enzovoort. Dan schommelt het aantal gevallen van kindermishandeling rond de 100%. De vanzelfsprekende macht die ouders over hun kinderen hebben maakt een of andere vorm van mishandeling onvermijdelijk. Algemeen wordt dit verdedigd als 'opvoeding in het belang van het kind dat zich in de wereld moet handhaven'. Als we kinderen zonder mishandeling zouden willen opvoeden, moeten we het biologische gezin afschaffen en de wereld heel anders inrichten.

Seksuele mishandeling
Er bestaat ook 'seksuele' mishandeling. Een typisch voorbeeld is de besnijdenis, waarbij het geslachtsorgaan wordt verminkt om het kind in te voeren in de seksuele orde die door de religie is voorgeschreven.

 

home | seksuele informatie | seks & samenleving | opinie | direct hulp | de nieuwe sekstant | over de nvsh | zoek

sitemap | contact | steun de nvsh | vacatures |