sitemap | zoek
english | français | español
deutsch | русский
 

home > seks & samenleving > seksuele varianten > normaal & abnormaal

Normaal & abnormaalZoveel mensen zoveel zinnen

De NVSH betreurt het dat mensen in hokjes worden gestopt en zichzelf in hokjes stoppen. Wij menen dat de verdeling van mensen in heteroseksuelen homoseksuelen, biseksuelen, pedoseksuelen, transseksuelen, sadomasochisten, frotteurs, masturbanten, luierfetisjisten, nymfomanen, exhibitionisten, voyeurs, dendrofielen, saliroman, enzovoort, onjuist is en op een misverstand berust. Deze categorieën zijn door goedbedoelende artsen en psychologen gecreëerd. Maar in feite gaat het om aspecten van seksueel gedrag die universeel voorkomen. Door de druk van het 'normale', een druk die van binnen en van buiten de mens wordt uitgeoefend, ontstaan angst- en schuldgevoelens over gedragingen, verlangens, fantasieën die als afwijkend van het 'normale' worden beschouwd. De meeste mensen kunnen met deze angst- en schuldgevoelens leven, ze houden hun privé-leven voor zich. Zij vormen de normale meerderheid.
button almost normalAbnormaal zijn
Maar sommigen hebben zozeer last van het gevoel abnormaal te zijn dat ze dat ene seksuele aspect van hun gedrag uitvergroten en er een wezenlijke eigenschap van zichzelf van maken. De medische en psychologische literatuur en praktijk bevestigt dit proces. In plaats van de angst en het misverstand aan te pakken, accepteren ze de zelfbenoeming van hun patiënten en proberen ze hen te 'helpen'. Die hulp kan dan bestaan uit het 'genezen' van de neiging (zoals dat honderd jaar geleden met 'zelfbevlekkers', vijftig jaar geleden met 'homoseksuelen', en op dit moment met 'pedoseksuelen' gebeurt). De meest ingrijpende 'hulp' bestaat uit de geslachtsverandering van transseksuelen.
Het probleem van 'parafiele' mensen is niet hun seksuele geaardheid, maar hun angst en schuldgevoelens. Afhankelijk van de mate waarin hun bepaalde verlangen wordt getolereerd, vertonen ze min of meer sterke gevoelens van onvrede, boosheid, depressie, sociale onhandigheid, enzovoort.
Volgens de NVSH zijn allerlei aspecten van het seksuele gedrag die nu als 'abnormaal' worden beschouwd, in feite uitbreidingen van ons repertoire aan lustbelevingen en verdienen ze een positieve waardering in plaats van afkeuring, genezing of criminalisering. Deze benadering is een belangrijk aspect van de seksuele hervorming. De seksuele emancipatie van mens en gemeenschap zal zich dan ook voltrekken door een toenemende 'normalisering' van allerlei seksuele verlangens, gedragingen en mogelijkheden. Daarmee zal dan ook de seksuele categorisering afgeschaft worden.

 

home | seksuele informatie | seks & samenleving | opinie | direct hulp | de nieuwe sekstant | over de nvsh | zoek

sitemap | contact | steun de nvsh | vacatures |