boeken

De NVSH heeft een eigen uitgeverij en de volgende boeken uitgegeven:De kunst van het vrijen

De kunst van het vrijen

Duidelijke informatie en uitleg – zonder opgeheven vingertje – over opwinding en orgasme, de geslachtsorganen, maagdelijkheid, pijn bij het vrijen, het voorkomen van zwangerschap, soa, jaloezie en vele andere zaken die met de liefde te maken hebben.
Vrijen is de kunst van het vrij zijn. Hoe gedraag je je in bed? Dat is niet een kwestie van standjes, maar van gevoel en gedrag.
Lees het en er gaat een wereld van feiten en inzichten voor je open.

Dik Brummel, De kunst van het vrije(n) NVSH 2007 isbn 978-90-6050-094-1

Te bestellen bij de boekhandel of bij bol.com

Het seksuele systeem

Er bestaat een samenhang tussen geslachtsverschil, seksueel verlangen, voortplanting en gezin. Dit seksuele systeem ligt ten grondslag aan ons leven en samenleven. Het toont zich in taal, cultuur en politiek en verklaart waarom de mens ondanks de vooruitgang op allerlei terreinen ook nog een tamelijk primitief wezen is. Deze benadering betekent een Copernicaanse wending voor de seksuologie die een wetenschap wil zijn. In plaats van een perifeer verschijnsel is het seksuele juist een centraal gegeven werkelijkheid. Deze manier van kijken biedt ook een nieuw kader voor voortgaande seksuele hervorming. Kritiek op gezin en familie en verdergaande menselijke bemoeienis met de voortplanting kunnen samengaan met grotere gelijkheid van de geslachten en bevrijding van de lust als liefde.

Dik Brummel, Het seksuele systeem NVSH 2008 isbn 978-90-6050-095-8
Te bestellen bij de boekhandel of bij bol.com

Over bevolking

In 1798 schreef de Engelse econoom Thomas Robert Malthus (1766-1834) zijn boek An Essay on the Principle of Population. Meer dan tweehonderd jaar later is het thema nog steeds actueel. Kan de wereld de bevolkingsgroei aan en zo nee, waar moet de oplossing van dit probleem gezocht Malthus over Bevolkingworden? In een tijd dat de kerk het bewust regelen van geboorten veroordeelde (ook al was het door onthouding) en de opkomende industrie hongerde naar goedkope arbeid, legde Malthus de vraag op tafel of de wereld niet beter af was met minder mensen. Een sterke bevolkingsgroei leidde in zijn ogen onvermijdelijk tot armoede en ellende, die op hun beurt de bevolking weer moesten terugdringen. Voorbehoedsmiddelen waren voor hem nog niet aan de orde, maar hij noemde uitstel van het huwelijk en onthouding als middelen om de bevolkingstoename preventief af te remmen. Geen ideeën die hem populariteit bezorgden. Zijn essay kon dan ook rekenen op kritiek van alle kanten: van de kerk en de kapitaalbezitters, maar ook van tijdgenoten die geloofden in de onbegrensde vooruitgang, waardoor de mens voor alle problemen een oplossing zou vinden. Malthus was minder optimistisch en hield vol dat de mens de voedselproductie nooit zo kon versnellen dat het groeiend aantal mensen gevoed kon blijven worden, met honger tot gevolg. De Nieuw-Malthusiaanse Bond – de voorloper van de NVSH die zich bezighield met geboorteregeling – adopteerde zijn naam. En de NVSH geeft nu, vanuit hetzelfde historisch besef, op initiatief van Dik Brummel de vertaling van zijn boek uit.

Thomas Robert Malthus, Over Bevolking, NVSH 2009, isbn 978-90-6050-096-5
Te bestellen bij de boekhandel, bij bol.com, of bij de NVSH (info@nvsh.nl).

Seks & Religie

Tegenwoordig zijn er steeds meer mensen die weten dat ‘god’ een schepping is van de mens. Ze vormen nog een minderheid, en dat bewijst wel hoe primitief onze soort nog is.
In dit boek neemt de schrijver je mee op een leerzame reis door de evolutie en biologie, naar de verhalenvertellers uit de oertijd, de mythen uit de oudheid en vervolgens naar onze nieuwe mythologie: ‘god’.
Op heldere wijze wordt het ontstaan van religie uitgelegd en in de nog steeds voortgaande evolutie van de mens geplaatst.
Een boek dat inzicht geeft in hoe religie in deze moderne tijd nog steeds van grote invloed is op onze seksuele gedragingen, die op hun beurt weer veel dieper in ons ‘dier zijn’ liggen.
Kan de mens hieruit ontstijgen?

Dik Brummel, Seks & religie NVSH 2012 isbn 978-90-6050-100-9
Te bestellen bij de boekhandel of bij bol.com