watwildenvsh

In de statuten van de NVSH staat dat wij ons willen inzetten voor de ‘emancipatie van mens en gemeenschap op seksueel gebied’. Vroeger betekende ‘emancipatie’ bijvoorbeeld, de beschikbaarheid en openbaarheid van anticonceptie en abortus, gelijke rechten voor vrouwen en mannen, bevordering van plezier in seks, de ontplooiing van seksuele mogelijkheden en het recht op een eigen identiteit (bijvoorbeeld homoseksueel zijn), in het algemeen de bevordering van positief, verstandig, tolerant, vrijer seksueel gedrag bij de mens en positieve wetgeving, gunstige maatschappelijke voorwaarden en voorzieningen, duidelijke voorlichting.

Gedeeltelijk zijn deze doelstellingen bereikt. Vergeleken bij 60-70 jaar geleden en vergeleken bij nog bestaande omstandigheden in veel andere landen is er belangrijke vooruitgang geboekt.

Niet bereikte doelstellingen

 • De seksuele voorlichting en vorming in het onderwijs zijn nooit behoorlijk van de grond gekomen.
 • De ‘seks’ is een apart levensgebied gebleven, in plaats van geïntegreerd te raken in het normale leven.
 • De ‘seks’ heeft daardoor op zijn best een speelse, ondeugende of ‘gezonde’ associatie, op zijn slechtst is seks nog steeds angstaanjagend, gevaarlijk en misdadig.
 • De negatieve associatie met seks is bevorderd door de angst voor aids, de verontwaardiging over seksueel misbruik van kinderen, maar ook door de commerciële (in feite traditionele) uitbeelding van seks in tijdschriften, reclame, en speelfilms.
 • De wetgeving met betrekking tot seks en kinderen (tot 18 jaar) is zeer veel strenger geworden, wat niet bevorderlijk is voor de seksuele emancipatie van de jeugd.
 • Seksuele relaties worden nog in hoge mate bepaald door oude patronen, rollen, verwachtingen en emoties.
 • Huwelijk en gezin zijn opnieuw vanzelfsprekende idealen, bij gebrek aan alternatieven.
 • Het bevolkingsprobleem is nog steeds de grootste bedreiging voor onze leefomgeving.

Nieuwe mogelijkheden en uitdagingen:

 • het inzicht vanuit de wetenschap op de motieven van seksueel gedrag groeit.
 • de langere duur van de jeugd biedt meer gelegenheid tot leren en experimenteren.
 • de mogelijkheden om rationeel te discussiëren over het ouderschap worden groter, vanaf de vraag of iedereen daarop recht heeft en het verdelen van opvoedingstaken tot genetisch veranderen en het laten groeien van baby’s buiten het lichaam van de vrouw.
 • De seksuele hervorming is dus nog lang niet voltooid. De NVSH blijft zich inzetten om het seksuele in al zijn facetten maar vooral ook als een samenhangend geheel onder de aandacht te brengen.

Meer weten over seksuele hervorming?
Lees de artikelen over seksuele hervorming