verboden?

verboden?Ik ben een jongen van 18 jaar en heb al een tijdje wat met een meisje van 14 (ze is bijna 15). Klopt het dat seks met haar verboden is tot haar 16de? Stel dat we het wel zouden doen, is er dan geen aangifte nodig om tot vervolging over te gaan (bron: Wikipedia)? Dit lijkt mij een rare gang van zaken! Verder ben ik zeer benieuwd naar wat de straf zou zijn als we het wel zouden doen. Ik kan dit namelijk nergens vinden op internet. Verder de vraag: Is iedere vorm van geslachtsgemeenschap met haar strafbaar? Of alleen de seks zelf? Ik ben zelf fel tegenstander van pedofilie, maar dit zie ik niet als pedofilie. Ze kan namelijk best zelf beslissen wat zij wil. Maar goed, ik neem aan dat dit voor de wet niet uitmaakt. Dit zijn vast geen standaardvragen, maar ik voel me niet echt lekker bij deze situatie!

Dit zijn geen standaardvragen, zeg je. Inderdaad komen ze niet zo vaak voor als vragen over soa of over de kans op zwangerschap. Maar dat komt doordat ze meestal niet hardop gesteld worden. En daardoor denk je misschien net als velen dat je de enige bent die hiermee zit. Dit is een heel bekend verschijnsel als het over seks gaat. Onwetendheid, vooroordelen en angst spelen daarbij een rol. Jij bent bang dat je iets doet wat niet mag.
Je zegt dat je een fel tegenstander van pedofilie bent. Als iemand zou vragen waarom, zou je waarschijnlijk zeggen dat pedofilie iets heel ergs is, namelijk het seksueel misbruiken van hele kleine kinderen en baby’s die niet zelf kunnen beslissen. Maar dat is de betekenis van dat woord helemaal niet. Pedofiel of pedoseksueel is, net als homofiel of homoseksueel, een bepaalde identiteit van iemand. Die voelt zich meer tot ´kinderen´ dan tot ´volwassenen´ aangetrokken. Pedofilie of pedoseksualiteit zijn dan ook niet strafbaar. Deze woorden komen niet in de wet voor. Alleen door het verkeerde gebruik van deze woorden is ‘pedofiel’ een scheldwoord geworden, net als vroeger woorden als homofiel, neger, jood, turk, enzovoort.
Je vraagt of iedere vorm van geslachtsgemeenschap met het meisje strafbaar is of alleen de seks zelf. Je bedoelt het waarschijnlijk andersom. Het woord geslachtsgemeenschap betekent dat de penis in de vagina gaat. Andere woorden ervoor zijn ‘neuken’ of ‘coïtus’. Seks is juist bedoeld als algemeen woord voor ‘seksuele handelingen’, zoals zichzelf en elkaar met de hand bevredigen. Maar de taal is hier ook weer verwarrend: men spreekt wel van anale of orale seks, terwijl dat eigenlijk gemeenschap is. Veel mensen denken bij seks ook alleen aan neuken. Voorlichters gebruiken trouwens het woord ‘vrijen’ (denk aan de slogan ‘Ik vrij veilig of ik vrij niet’), wat ook verwarrend is omdat vrijen juist geen neuken is. Hoe dan ook, je vraagt je af wat strafbaar is. Wel, de wet verbiedt alle seksuele handelingen met iemand jonger dan 16 jaar, dus ook aanraken, strelen, kussen, noem maar op. Er staat nergens in de wet dat degene die die seksuele handelingen verricht zelf meerderjarig moet zijn. Er staat; …degene die… dit of dat doet, enzovoort. Er zijn dus ook jongens van 13 veroordeeld wegend seks met een meisje van 14. Dat kon natuurlijk alleen gebeuren omdat het meisje aangifte had gedaan wegens aanranding of verkrachting (want dat is meestal hoe de politie erachter komt). Maar aangifte is niet door de wet vereist, daarin heeft Wikipedia dus gelijk. Er is wel een tijd geweest dat seks met mensen tussen 12 en 16 alleen strafbaar was als er aangifte gedaan werd. Dat kon door henzelf, maar ook door hun ouders of de kinderbescherming. Dat was dus ook niet ideaal, want soms wilde hij of zij zelf geen aangifte doen, maar deden anderen het. Tegenwoordig is het onder de 16 in principe altijd strafbaar. Bij het onderzoek kan de jongere wel ‘gehoord’ worden. Meestal is er alleen onderzoek als er aangifte is gedaan. Meisjes doen dat vaak onder druk van de familie, na ruzie of andere ellende. Echt fris zijn die zaken nooit. De wet beschermt meisjes meer dan jongens en jongeren meer dan ouderen. Ook als er iets gebeurt waar ze allebei aan meegewerkt hebben, is de man of de oudere ‘dader’ en de vrouw of de jongere het ‘slachtoffer’.
In de praktijk gebeurt er natuurlijk van alles waar nooit politie aan te pas komt (ze kunnen nog niet alles in de gaten houden, zelfs niet met behulp van waakzame burgers) en iedereen is zelf ook jong geweest zoals dat heet, dus men vindt het normaal dat jongeren ervaring opdoen met verliefdheid, vrijen, seks en zelfs geslachtsgemeenschap. Maar, zegt men, ze moeten dan wel ongeveer van dezelfde leeftijd zijn. Meer dan vijf jaar verschil kan eigenlijk niet, dat wordt als vuistregel gebruikt. En als de een meerderjarig (boven de 18) is en de ander niet, of als de een hoger geplaatst is in een bedrijf of op school of een ziekenhuis, dan hoort het eigenlijk ook niet, zegt men. Kortom, elke liefde die niet past binnen het normale patroon is verdacht. Elke liefde die wel past binnen het normale patroon ook. Rond geen enkel ander gedrag bestaat zoveel prikkeldraad, angst en agressie.
Tenslotte ben je benieuwd wat de straf zou zijn als je ‘het’ zou doen. Je bedoelt natuurlijk wat de straf zou zijn als je hiervoor in handen zou vallen van de politie, als die je zou ondervragen en een rapport naar de officier van justitie zou sturen, en als de laatste je dan voor de rechter zou brengen. Nou, dat zou alleen gebeuren als zij of haar familie aangifte zou doen van verkrachting. En zelfs dan staat er geen vaste straf op. De wet spreekt alleen van maximum straffen. In dit geval zou dat acht jaar zijn. De rechter bepaalt de straf op grond van de feiten zoals hij of zij die waarneemt.
Maar we gaan ervan uit dat jullie het privé doen en dat je geen van beiden later spijt krijgt. Dan staat er ook helemaal geen straf op, alleen maar beloningen.

Artikel in andere taal lezen?

Spaans