eenlangerleven

een langer levenWe beperken ons hier tot het verlangen naar een langer leven, of beter gezegd, het verlangen om langer jong te blijven.  Want alleen maar ouder en gebrekkiger worden zonder te sterven is een schrikbeeld. De belangrijkste reden om jong te willen blijven is het behouden van seksuele aantrekkelijkheid, ook al is men zich daar niet altijd van bewust.

Langer leven en het verlangen seksueel aantrekkelijk te zijn

De wens om langer te leven is heel oud. Angst voor ouderdom en dood vormt een constant element in de menselijke natuur en is een van de grondslagen van bijgeloof, rituelen, kunst, schoonheidsindustrie en technologie. Aan de andere kant is er ook het verlangen naar de dood als verlossing van pijn of beloning voor strijd.
We beperken ons hier tot het verlangen naar een langer leven, of beter gezegd, het verlangen om langer jong te blijven.  Want alleen maar ouder en gebrekkiger worden zonder te sterven is een schrikbeeld, dat al in Gulliver’s Reizen beschreven wordt. De belangrijkste reden om jong te willen blijven is het behouden van seksuele aantrekkelijkheid, ook al is men zich daar niet altijd van bewust.

Chromosomen en langer leven

Pas in de laatste halve eeuw wordt de oorzaak van veroudering en sterfelijkheid wetenschappelijk onderzocht. Het is gebleken dat de cellen waaruit wij bestaan zich niet onbeperkt blijven vermenigvuldigen. Door een ingebouwde tijdklok worden chromosomen steeds korter en houden ze op een gegeven moment op met delen. Dit is dus een oorzaak van veroudering. Als die tijdklok buiten werking gesteld zou kunnen worden zou veroudering misschien ook veel langzamer gaan.
Het is ook gebleken dat bepaalde genen een rol spelen bij de bepaling van de duur van het leven. Muizen bleken tweemaal zo lang te leven nadat een bepaald gen was verwijderd. Veel aandacht is er ook voor de reactieve zuurstofderivaten (RZD), celproducten die voor veroudering en slijtage zorgen en die met zogenaamde antioxidanten worden  bestreden.

Langer leven door gezond leven gezond leven

Al dit soort ontdekkingen levert niet direct een afdoende middel op tegen veroudering en doodgaan. Er wordt gewaarschuwd voor het uit winstbejag op de markt brengen van producten en diensten die onvoldoende zijn uitgetest. De schoonheidsindustrie test wel veel uit, maar staat ook onder kritiek omdat voor de tests dieren worden gebruikt, en omdat zij veel meer belooft (seksueel succes) dan ze kan waarmaken.
Bepaalde oudere ideeën zijn ook wetenschappelijk  bevestigd. Een matig en plezierig leven verlengt statistisch gezien de levensduur. En dat is nog steeds eigenlijk de enige mogelijkheid op dit moment om langer en beter te leven. We zien dat op dit moment in onze geschiedenis een relatief grote groep mensen van boven de zestig, die vroeger min of meer afgeschreven zouden zijn, volop in het leven staan en veel dezelfde dingen doen als jongere mensen. Allerlei factoren spelen daarbij een rol naast een gezonde lifestyle, zoals  welvaart, culturele uitdagingen, seksueel plezier. Maar de echte bejaarden (boven de 80) merken toch wel dat ze allerlei gebreken vertonen, die het leven steeds minder de moeite waard maken. En de alleroudsten zijn nog steeds ‘sans hair, sans teeth, sans everything’ (haarloos, tandeloos, allesloos), zoals Shakespeare het formuleerde.

Seksuele hervorming verbetert kwaliteit van leven

De seksuele hervorming in de ontwikkelde wereld heeft tot nu toe al een verbetering te zien gegeven van de kwaliteit van leven op hogere leeftijd. Doordat vrouwen minder belast werden met zwangerschap is in het algemeen hun welzijn en gezondheid verbeterd. Ook een positievere benadering van lust, meer mogelijkheden en vrijheden, minder onnodige angsten, schuldgevoelens en agressie als gevolg van seksuele onwetendheid en frustratie hebben de kwaliteit van leven verbeterd. Maar de seksuele hervorming heeft haar doelen -afschaffing van het geslachtsverschil, voortplanting op grond van kennis en wijsheid, bevrijding van de vrouw van zwangerschap, de verdwijning van het biologische gezin- nog lang niet bereikt. Er is geen twijfel dat, wanneer die doelen wel bereikt zijn, de kwaliteit en duur van leven aanzienlijk zullen toenemen.

Voortplantingsorganen belemmeren langer leven

Een cruciale rol in het proces van veroudering en sterfte wordt bijvoorbeeld gespeeld door de voortplantingsorganen. Kanker van prostaat, zaadballen, baarmoeder, eileiders en borsten behoren tot de meest voorkomende voortijdige doodsoorzaken. Als we deze organen net zo overbodig maken als de blinde darm en het maagdenvlies, zal dat de gezondheid en het welzijn tot op hoge leeftijd verbeteren.
Maar ook het afschaffen van de biologische voortplanting zal op zich al een grote positieve invloed hebben op de kwaliteit en duur van het leven. Soorten die veel nakomelingen verwekken leven kort, een soort die geen nakomelingen verwekt (en toch voor nieuwe individuen kan zorgen) zou wel eens uit heel lang levende individuen kunnen bestaan.

Wetenschap van de voortplanting

Voordat nieuwe mensen buiten het lichaam van de vrouw verwekt en geboren kunnen worden zal uitgebreid onderzoek nodig zijn over het bevruchtingsproces en de ontwikkeling in de baarmoeder. Dit onderzoek is al aan de gang, zij het onder beperkende omstandigheden. Er bestaat in de samenleving grote huiver voor het in eigen hand nemen van het voortplantingsproces. Die huiver gold aan het begin van de seksuele hervorming ook met betrekking tot alle bewuste maatregelen om zwangerschap te voorkomen, zelfs het uitstellen van het huwelijk of de periodieke onthouding.
Maar er komt een dag dat een menselijke baby buiten de vrouwelijke baarmoeder zal opgroeien en geboren worden. Ook de kennis van genetica gaat voort, waardoor het mogelijk zal worden de nieuwe mensenkind van een goede genetische basis te voorzien. Dat zal ook in ethisch opzicht een vereiste worden. In plaats van het recht van de verwekkers, zoals dat nu bestaat, zal het recht van mogelijke kinderen centraal staan.
Een van de eigenschappen die vanzelf veel aandacht zullen krijgen is de gezondheid, d.w.z. de weerstand tegen ziekte. Het genetisch materiaal dat zich in de verdere toekomst in de celkernen van voortplantingscellen en embryo’s zal bevinden, ondergaat dus preventief de nodige scanning. Maar uiteraard zijn ook de condities in de humane uterus optimaal. Tevens zullen de zorgouderen (die meestal niet de zelfden zijn als de leveranciers van het erfelijk materiaal) met zorg op hun opvoedkundige kwaliteiten worden uitgezocht. Als ook de omstandigheden in de wereld beter zijn (een in alle opzichten beter natuurlijk en sociaal-cultureel milieu, voeding, gezondheidszorg, onderwijs, arbeid, enz.) zal de kwaliteit van het leven verbeteren, de jeugd langer duren en de dood verder uitgesteld kunnen worden.

Langer leven en genetische transformatie

genetische transformatieMet de toenemende kennis over het voortplantingsproces en ervaring met genetische transformatie zal de mogelijkheid om een nieuwe soort te creëren steeds dichterbij komen. Een wezenlijk kenmerk van die nieuwe soort is de afwezigheid van een seksuele structuur, die tot nu toe altijd ten grondslag heeft gelegen aan onze natuur en cultuur. Het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk zal geleidelijk verdwijnen. De typisch extreme seksuele kenmerken zullen sterk gereduceerd worden. Men kan zich een wezen voorstellen met weinig haar, slank met smalle heupen en zonder borsten, penis of vagina, maar wel voorzien van een liefdesknopje. Er zal veel meer vrije liefde zijn, die de seks zoals wij die kennen verre zal overtreffen. Want hoewel wij al verder zijn dan alle andere dieren in het genieten van seks, valt niet te ontkennen dat het vaak agressieve, lawaaiige en onsmakelijke geweld van paren (waarvoor wij de naam seks bezigen) nog ver verwijderd is van de zoete vrije liefde van onze dromen.

Wanneer is de toekomst?wanneer is de toekomst?

Over de vraag hoe en wanneer zich deze ontwikkeling zal beginnen voor te doen kan men alleen speculeren. Waarschijnlijk gaat het zoals altijd sneller dan we denken. Binnen tweehonderd jaar? Misschien wel eerder. En waarschijnlijk zullen eerst kleine aantallen mensen over de nieuwe kwaliteiten beschikken, en zal wie ervan verstoken is uiteindelijk het onderspit delven, zoals ook de Neanderthaler door de Cro Magnon mens werd opgevolgd omdat die beter uitgerust was om de uitdagingen van de nieuwe tijd aan te gaan.

Dik Brummel

Artikel in andere taal lezen?

Engels

Duits

Frans