hoofddoekjesverbieden?

hoofddoekjes verbieden?Hoofddoekjes of nog erger sluiers, worden door geslachtsrijpe meisjes gedragen in openbare plaatsen waar ook mannen aanwezig (kunnen) zijn. Ze zijn dus een uitdrukking van het seksuele systeem, waarin het onderscheid tussen de geslachten met de regulering van lustgevoelens in verband staat.

Mag de school hoofddoekjes verbieden?

Dit is nog niet eens zo’n makkelijke vraag in Nederland. In Frankrijk ligt de zaak iets anders. Daar kan de overheid hoofddoekjes verbieden, omdat in Frankrijk al het onderwijs openbaar is. Daar worden scholen op religieuze grondslag niet gesubsidieerd. Alle manifestaties van welk geloof ook worden daar zoveel mogelijk buiten de school gehouden. In Nederland hebben wij een schoolstrijd gehad, die in 1917 eindigde met gelijke rechten op subsidie voor openbare, katholieke en protestante scholen. Sinds de jaren 1980 zijn hier ook moslimscholen opgericht, en die worden ook gesubsidieerd. Maar ook op alle andere scholen, openbaar of christelijk, kwamen steeds meer islamitische leerlingen.

Vreemdelingenhaat

Tegen het eind van de eeuw groeide de vreemdelingenhaat, die ook in de politiek tot uitdrukking kwam. Daartegen ontstond weer verzet, dat zich bijvoorbeeld uitte in het dragen van hoofddoekjes. In de praktijk zal men er in Nederland verstandig aan doen het hoofddoekje op school (en dus op het werk en elders) niet te verbieden. Mensen onderling kunnen heel goed met elkaar omgaan, hun sociale taken vervullen, en elkaars gedrag beoordelen zonder dat een kledingstuk daarbij de doorslag geeft. Het verbieden van iets waaraan mensen een deel van hun identiteit beleven heeft alleen maar een averechts effect. Vanuit het idee van de seksuele hervorming is met deze praktische tolerantie de kous niet af.

School is vrijplaats om te leren

De school is of moet een vrijplaats zijn om te leren. Het belang van het leren van objectieve kennis en vaardigheden kan niet worden overschat. Idealiter is de school een uitdrukking van de menselijke rede. In de praktijk is dit ideaal nooit bereikt omdat de school ook altijd een sociaal instituut geweest is. Onderwijs werd in de moderne wereld verplicht omdat het een onmisbaar onderdeel was van de hoogontwikkelde samenleving. Het belang van de arbeidsmarkt stond dus voorop en bepaalde een belangrijk deel van de lesprogramma’s. Ook bleef het onderwijs aan jongeren een verlengstuk van ouderlijke macht en een doorgeefluik van religieuze ideeën, zedelijke normen en waarden, en ook van wetenschappelijke misvattingen die nu eenmaal inherent zijn aan de ontwikkeling van kennis. Het onderwijs loopt in het algemeen achter bij belangrijke omwentelingen in de wetenschap.

hoofddoekjes verbieden? 2Hoofdoekjes als uitdrukking van het seksuele systeem

Hoofdoekjes of nog erger sluiers, worden door geslachtsrijpe meisjes gedragen in openbare plaatsen waar ook mannen aanwezig (kunnen) zijn. Ze zijn dus een uitdrukking van het seksuele systeem, waarin het onderscheid tussen de geslachten met de regulering van lustgevoelens in verband staat. De kleding op school moet zo gelijk en vrij mogelijk zijn. Gelijk betekent dat de verschillen in sociale status, religie, ras en geslacht tussen leerlingen zo weinig mogelijk een rol spelen, als het ware geneutraliseerd worden. Het onderwijs moet idealiter universeel zijn. Dit ideaal is niet te realiseren, maar het moet wel als een lichtend perspectief voor ons staan. Om de gelijkheid en neutraliteit van het onderwijs te garanderen, is op veel scholen in de wereld het schooluniform ingesteld. Dat heeft echter als nadeel dat er eenvormigheid gesuggereerd wordt, of ook wel de kadaverdiscipline van het militaire. Daarom moet de schoolkleding ook zo vrij mogelijk zijn. Individuen moeten hun eigen accenten in kleding kunnen aangeven, omdat de ontwikkeling van individualiteit belangrijk is. In de praktijk treedt voldoende conformisme op door de populariteit van bepaalde merken schoenen of andere attributen. Het dragen van hoofddoekjes door meisjes (en niet door jongens) is een uiting van seksuele opvattingen die op onwetendheid, onvrijheid en ongelijkheid gebaseerd zijn. Onderwijs zal in alle culturen uiteindelijk moeten bijdragen aan of een weerspiegeling zijn van de doorbreking van het seksuele systeem. Dat geldt dus niet alleen voor de islam, maar ook voor andere religies en overtuigingen. Om een voorbeeld te geven: het dragen van een bovenstukje op het strand door meisjes (en niet door jongens) is een uiting van seksuele opvattingen die op onwetendheid, onvrijheid en ongelijkheid gebaseerd zijn. Er is vooruitgang als meisjes dat bovenstukje weg kunnen laten, en nog meer als iedereen vrij is om ook het onderstukje niet te dragen.

Artikel in andere taal lezen?

Duits

Zie ook:
politiek