demachtvandevrouw

de macht van de vrouwKostbaar bezit bestaat uit drie verhalen over verschillende vrouwenfiguren: een meisje van 12, een jonge vrouw, en een gehuwde vrouw. In alle drie gevallen is de plaats van handeling Lahore in Pakistan, en speelt Nederland op de achtergrond een rol.

Het zijn dus voor een belangrijk deel autobiografische teksten over één en dezelfde vrouw. Aan de andere kant is het onderwerp (hoe wordt een meisje vrouw?) zo universeel, dat het geheel ook verzonnen zou kunnen zijn. Of overgenomen uit andere literaire bronnen, zoals het derde deel, ‘Devotie’. Daarvoor heeft de schrijfster, zoals zij in haar verantwoording zegt, haar inspiratie gevonden in de beroemde pornografische roman L’Histoire d’O van Pauline Réage.

Wat de drie verhalen bindt is de combinatie van seks en macht. De schrijfster gaat ervan uit dat macht niet iets is wat eenzijdig door de een over de ander wordt uitgeoefend, maar een proces waarin beiden zijn opgenomen. De vrouw is geen hulpeloos wezen in de seks, integendeel. Zij creëert haar eigen macht vanuit haar eigen seksuele verlangen. Er mogen dan allerlei geboden en verboden zijn, die een scheidingsmuur optrekken tussen man en vrouw, tussen privé en openbaar, tussen gepast en ongepast, in de besloten wereld van de seks is de vrouw degene die in feite de touwtjes in handen heeft. Daarbij moet men niet denken aan complete politieke macht en zeggenschap. Wat zich tussen de geslachten onder de dekens afspeelt is het resultaat van seksueel verlangen waarover ook het vrouwelijke in hoge mate beschikt.

Naema Tahir, Kostbaar bezit, Prometheus, 2006