christenunieenzetelwinst

RouvoetIk heb mij net als iedereen wel eens de vraag gesteld of Hitler de oorzaak was van de tweede wereldoorlog en de concentratiekampen, of dat die er zonder hem ook wel geweest zouden zijn. Ik heb als antwoord bedacht dat beide een rol spelen: er was een bepaald collectief proces aan de gang in Duitsland, in Europa, ja in de hele wereld, dat bijna zeker naar een oorlog en genocide moest leiden, en er was het individu Hitler met zijn overtuiging en zijn geloof die het ‘bijna’ in ‘absoluut’ veranderde.

President Bush heeft op dezelfde manier heel duidelijk een persoonlijke rol gehad in de nieuwe evangelische politiek van Amerika, die ervan uitgaat dat de wereld een strijdtoneel is van goed en kwaad en dat Amerika het goede vertegenwoordigt. Volgens Peter Singer in zijn boek De ethiek van George Bush heeft President Bush in zijn toespraken meer dan 1100 maal het woord ‘evil’ gebruikt. Vijanden van Amerika zijn ‘dienaren van het kwaad’ en wie Amerika niet van harte steunt, heult met de vijand. ‘Wie niet voor ons is, is tegen ons’ heeft de logica van de oorlog en van het evangelie.

Satansatan

Bush speelde ook geen toneel, hij was overtuigd van zijn gelijk. Zijn streven ging verder dan macht in het Midden-Oosten. De hele wereld, ook Amerika zelf, moest gered worden uit de greep van Satan. Bush geloofde dat Satan echt bestaat en dat hij zich kan vermommen als steuntrekker, wetenschapper, advocaat voor mensenrechten, en vooral als intellectueel. Bush leidde de strijd tegen abortus, tegen seks voor het huwelijk, tegen onderzoek met stamcellen, tegen seksuele afwijkingen, porno en prostitutie, en voor een schoon, gezond, monogaam en godvrezend family life.

Opdracht

President BushBush was dus verantwoordelijk voor de richting en de stijl van de Amerikaanse politiek in deze wereld. Echter, hij kon die rol alleen spelen omdat er in de Amerikaanse bevolking een sterke christelijk-fundamentalistische onderstroom aanwezig is. Dat levert een zeer vocale minderheid op die zich uitspreekt tegen alles wat vies en voos en on-Amerikaans is, die ervan overtuigd is dat Amerika een goddelijke opdracht in de wereld heeft.

Stemming

Een individu kan dus groot verschil maken, maar alleen als de omstandigheden dat toelaten. In vergaderingen is het meestal de enkeling die een wending aan het gesprek geeft, die de anderen dwingt op een bepaalde manier naar een kwestie te kijken, die dus in feite de ‘stemming’ bepaalt. Maar hij of zij kan dat alleen binnen een door de groep geaccepteerd of vanzelfsprekend denkkader. Deskundigheid blijkt minder belangrijk dan presentatie (al hoort daar het wekken van de indruk dat men deskundig is wel bij), en emotie is belangrijker dan kennis of waarheid. Een overtuigende spreker is iemand die een vertolking geeft van onderliggende gevoelens bij anderen. Hij of zij zegt wat anderen misschien ook denken, maar niet zo goed kunnen uitdrukken. Of waarover ze twijfelen, terwijl ze behoefte aan zekerheid hebben. Zelfs degenen die heftige weerstand voelen merken dat ze weinig kunnen inbrengen tegen de argumenten van de overtuigde en zelfverzekerde enkeling of minderheid.

Geweten

Rouvoet van de Christenunie was zo iemand. Hij is erin geslaagd een soort geweten te worden van de politiek, niet alleen de Christelijke. Hij kwam goed over, jong, verstandig, krachtig, en toch menselijk. In een interview met de Nieuwe Revu kan hij zonder blikken of blozen vertellen dat Jezus over het water kon lopen, dat Allah niet bestaat maar God wel, dat hij als premier de abortus- en euthanasiewet zou intrekken, de porno en ‘aanstootgevende’ reclame zou verbieden, en het zondags voetballen en zwemmen zou verbieden. Die zondagsrust (hij wil daar overigens niet ‘dogmatisch’ in zijn) kost hem natuurlijk zoveel stemmen dat hij nooit premier wordt. Zijn seksuele opvattingen vallen echter bij het sensatieblad (dat vroeger Katholieke Illustratie heette) in vruchtbare grond.

Prostitutie

In het prostitutieblad De Rode Lantaarn zet Rouvoet in een gastcolumn alle argumenten tegen prostitutie op een rijtje en schrijft: “Gesprekken met hulporganisaties en hun cliënten brengen mij tot de overtuiging dat dwang en drang en andere misstanden feitelijk inherent zijn aan het verschijnsel prostitutie.” Dit spreekt velen aan, die al langer verleid zijn om de vrouw als slachtoffer van de man te zien.

Invloed

De invloed van klein Christelijk op de zedelijkheidswetgeving is de laatste jaren onevenredig groot geweest. Dankzij mensen als Rouvoet werd de leeftijd van ‘kinderporno’ opgetrokken naar 18 jaar (onlogisch en strenger dan andere Europese landen), werd ook ‘virtuele’ kinderporno strafbaar gesteld (terwijl het verband met ‘misbruik’ daar volkomen zoek is) en besliste de Kamer zonder enige discussie om van ‘zedendelinquenten’ de dossiers levenslang te bewaren (terwijl die van alle andere misdrijven na 40 jaar vernietigd worden). Geen enkele partij in de Kamer blijkt opgewassen tegen de voortknarsende zedenmachine, die in alle regionen van de samenleving zijn sporen trekt.

Draagvlak

Dat religie de traditionele seksuele zeden benadrukt is bekend. Dat haar draagvlak veel breder is dan alleen religieuze mensen komt natuurlijk doordat het seksuele iedereen aanspreekt. Schaamte, schuld, angst en boosheid met betrekking tot seksuele ervaringen en deels onbewuste lustgevoelens zijn wijdverbreid.

Als het om buitenlandse fundamentalisten gaat, zien wij hier wel haarscherp dat conservatieve zeden samengaan met onrecht, onvrijheid en ongelijkheid. Maar ook in Nederland is de reactie tegen seksuele hervorming steeds duidelijker geworden. Dat religieuzen kans hebben gezien om een deel van de zedenwetten terug te draaien en aan te scherpen is zorgwekkend omdat hun succes op een breed draagvlak rust.

Petra de Geus

Zie ook:
politiek