zedenwetten

zedenwettenDe mens is van alle soorten het meest toegerust voor de mogelijke ontplooiing van de lust en daarmee van cultuurkunst en wetenschap. Deze hebben zich meestal tegen de zedenwetten in moeten ontwikkelen.

Reguleren van gedrag

Zedenwetten dienen om het seksuele gedrag van individuen te reguleren. Van oudsher zijn er in mensenstammen zedenwetten geweest, eerst ongeschreven, daarna opgeschreven. Besnijdenis is een typische uiting van een oeroude zedenwet, net als kledingvoorschriften. De regulering van de lust heeft als functie te zorgen dat de soort zich voortplant. Dat betekent dat bij zo veel mogelijk individuen het seksuele gedrag gestuurd wordt in de richting van heteroseksualiteitvoortplanting, en gezinsvorming, en dat alle andere uitingen van lust zo veel mogelijk beperkt of bestreden worden. Zedenwetten worden niet alleen van boven af opgelegd, ze komen ook van onder uit de stam naar boven. Aangezien de meeste mensen het seksuele systeem accepteren, steunen ze ook de zedenwetten, ook al leven ze die niet altijd na.

Seksuele revolutieSeksuele revolutie

Sinds ongeveer 200 jaar is er een proces gaande dat het seksuele systeem minder vanzelfsprekend maakt. Geboorteregeling, emancipatie, bewustwording en bevrijding moesten het opnemen tegen zedenwetten die anticonceptiemiddelen en abortus, overspel, naakt, pornografiehomoseksualiteit en andere afwijkende gedragingen strafbaar stelden. De seksuele revolutie rond 1970 was een voorlopig hoogtepunt van bevrijding en emancipatie. Helaas was de vorm die deze ‘bevrijding’ aannam voor zeer velen in het persoonlijke leven teleurstellend (wat aantoont hoe diep het seksuele systeem geworteld is in het denken en voelen van individuele mensen). Er ontstond al spoedig een reactie die de laatste twintig jaar geleidelijk aan steeds sterker werd. In een land als Amerika is de abortus nooit helemaal van de politieke agenda afgevoerd, en de laatste president heeft zich er krachtig tegen verklaard. In landen waar religie een politieke rol speelt, zijn ontwikkelingen na de seksuele revolutie zoals de bevrijding van vrouwen opnieuw drastisch teruggedraaid.

Feminisme

feminismeIn Europa groeide de invloed van het feminisme, dat de vrouw en het kind als slachtoffer van mannelijke lust ziet. In Zweden is de bezoeker van een prostituee strafbaar, en ook in Nederland wordt daarvoor gepleit. De sterkste invloed van het feminisme, in de hele wereld, is te merken aan de aanscherping van de zedenwetten op het gebied van seks met kinderen en gehandicapten, verkrachting en incest. Dit is begrijpelijk vanuit de commercialisering van de vulgaire seks, waarin overigens vooral de oude voortplantingsseks tot uitdrukking komt. In de afgelopen twintig jaar is over die onderwerpen een golf van angst en haat gespoeld, die iedereen van hoog tot laag in zijn greep heeft. Hand in hand daarmee ging een campagne om het gezin en de familie in ere te herstellen. Daarmee zijn we dus ook in dit meest geavanceerde deel van de wereld weer op een punt aangekomen dat de zedenwetten hun oude functie vervullen van het reguleren van de lust in dienst van de voortplanting van de soort. Tegen de achtergrond van stammenoorlogen, racisme, religieus conservatisme en milieuvervuiling (als gevolg van overbevolking, die zelf voortkomt uit het seksuele systeem) is dit zorgwekkend.

Artikel in andere taal lezen?

Duits

Zie ook:

politiek