lustenonlust

lust en onlustLust, begeerte, libido, seksueel verlangen, verliefdheid, liefde, geilheid, zin in seks, hartstocht, passie, enzovoorts, verwijzen naar gevoel en gedrag dat in zijn meest beperkte betekenis leidt tot geslachtsgemeenschap en dus samenhangt met het verschil in geslachten en de seksuele voortplanting en gezinsvorming (het seksuele systeem). Het tegengestelde gevoel en gedrag heet onlust, tegenzin, walging, afkeer, angst, haat, afkeuring, koelheid, enzovoorts.

Geslachtsgemeenschap

Het is bekend dat lust en onlust eigenlijk altijd beide optreden. De geslachtsgemeenschap vereist van nature dat het mannetje allerlei barrières en reële gevaren overwint om zijn zaadcellen bij zoveel mogelijk vrouwtjes naar binnen te kunnen brengen. Het vrouwtje moet zich teweer stellen tegen al te grote seksuele belangstelling van mannetjes, of anders gezegd: ze moet wel zoveel mogelijk mannetjes aantrekken, maar moet daaruit een keuze maken, om zichzelf en het door haar gewenste kind te beschermen.
Bij beide geslachten gaat lust dus samen met onlust (angst, frustratie, afkeer, enzovoorts) die in dynamisch evenwicht met elkaar verkeren. Hierover valt enorm veel te discussiëren:

Het idee dat de mens vanaf en zelfs voor de geboorte seksueel lustgedrag vertoont is, sinds Freud er in 1905 een theorie over opstelde, heftig bestreden. Telkens klinken er weer stemmen die beweren dat lustgevoelens pas in de puberteit beginnen op te treden en dat kleinere kinderen alleen maar ‘nieuwsgierig’ zijn, en in ieder geval heel andere gevoelens ervaren dan ‘volwassenen‘.

lust en liefde lust en onlust

Dat lust het tegengestelde zou zijn van liefde wordt nog veelvuldig gesuggereerd. Het is een misvatting die het hart raakt van de moraal en de zedenwet.
Lust en onlust blijken ook veel met religie en kunst en cultuur in het algemeen te maken te hebben. Een veel gehoorde gedachte is dat alle cultuur eigenlijk een soort ‘vervangingsmiddel’ van de lust is. Wie aan de lust zou toegeven, zo is de redenering, zou alle gevoel voor waarden en normen verliezen, nooit iets presteren of creëren, nooit iets voor anderen doen, geen sociaal bestaan leiden, kortom totaal verloederen. Het tegengestelde is waarschijnlijk het geval.

Dik Brummel

Artikel in andere taal lezen?

Engels

Duits

Frans