abcvanparafilieën 

abc van parafilieënParafilieën (‘verkeerde vormen van liefde’) is het gangbare woord voor wat vroeger ‘perversies’ werden genoemd. We zijn allemaal parafiel omdat ons seksuele gedrag veel meer kanten heeft dan wat de buitenkant laat zien. Freud noemde het kind ‘polymorf (veelvormig) pervers’. Dat betekent dat lustgevoelens zich in principe op allerlei manieren op allerlei objecten kunnen richten. Volgens Freud is het de cultuur die via opvoeding en andere beïnvloeding van het perverse kind een normaal volwassen mens maakt, dus een echte vrouw en een echte man. Heterofilie is dus de dominante parafilie, de norm. Wat niet betekent dat daar geen problemen zijn. Er is een grote afstand tussen de geslachten. Hij wil wel, zij wil wel als er wat tegenover staat. Er zijn ook strenge beperkingen. Oud en jong vallen buiten de middengroep van vruchtbare voortplanters. In de jeugd gaat het vaak onhandig. Veel stellen hebben problemen: hij komt te vlug, zij komt niet, het doet pijn, het gaat niet van harte. De seksuele strubbelingen van hetero’s worden verzacht en in stand gehouden door een industrie van huwelijksadviezen in tijdschriften en boeken, hulpmiddelen, pillen en seksuologische therapie. Elke parafilie gaat samen met een parafobi, de angst voor de lust die zich keert tegen afwijkingen, soms juist tegen de norm.

Arabofilie

De liefde voor Arabische jongens is een bekend verschijnsel onder Noord-Europese homo’s. De verklaring is eenvoudig: ze kunnen mooi en lief zijn, komen seksueel te kort door hun respect voor de vrouw, en ze zijn op geld belust als gevolg van relatieve armoede.
De fobie is veel wijder verbreid.

Biseksualiteit

Iedereen is biseksueel, d.w.z. zowel mannelijk als vrouwelijk (bi=twee) en bevindt zich ergens op een schaal tussen die twee uitersten.
De meeste mensen komen door aanleg en omgeving in een van de geslachten terecht, en worden op het andere geslacht verliefd. Een klein deel valt (ook of vooral) voor het eigen geslacht, en ontleent daaraan zijn of haar identiteit. De wereld lijkt dus te bestaan uit hetero’s en homo’s. De ‘biseksueel’ die zowel op het eigen als op het andere geslacht verliefd kan worden, verstoort die verdeling. Biseksualiteit zou dan ook het zout der aarde kunnen zijn. In de praktijk is er voorlopig gewoon een hokje bij gekomen van mensen die aan hun seksuele verlangens hun identiteit ontlenen, en die strijden voor erkenning en respect.

Coprofilie

Ontlasting is vies, maar vies en lekker liggen vlak bij elkaar (zowel tussen de benen als de oren).
Voor de meeste mensen is een drol op straat of een hoop diarree in de w.c. afstotelijk, maar ontlasting in geringe mate (een piepklein kruimeltje opgedroogde faeces aan de haartjes van een veertienjarig schatje dat kennelijk niet geleerd heeft zich na de stoelgang te wassen) kan de likkende verliefde uit zijn of haar dak doen gaan.
Vies en lekker gaan ook samen in het elkaar beplassen, het bezigen van vieze taal, het besmeuren met modder, champagne, sperma, en dergelijke.

Dendrofilie

Liefde voor bomen lijkt net als bibliofilie (liefde voor boeken) op het eerste gezicht niet seksueel. Mannen zijn echter wel betrapt bij het neuken van een boom. De Grieken geloofden (d.w.z. hoopten en fantaseerden) nog dat sommige bomen eigenlijk vermomde nimfen (jonge meisjes) waren. Ook het vrijen met een standbeeld wordt wel als een variant van dendrofilie gezien. Bibliofilie is gerespecteerd, maar uit zich toch ook in verlekkerd kijken, aandachtig strelen van de buitenkant, openslaan, even ruiken en willen bezitten.

Exhibitionisme

Het zichzelf seksueel tonen (Latijn exhibeo) aan anderen is van oorsprong voortplantingsgedrag. Jonge vrouwen benadrukken hun borsten en billen, hun lange hals en lange benen, een jonge strakke huid, rode lippen, grote ogen, lang haar, enz. Het besef van deze schoonheid en het verlangen die ook aan anderen te tonen begint bij meisjes al ver voor de puberteit, en komt tot uitdrukking in beroepen als mannequin, fotomodel, zangeres en danseres.
Jongens zijn uiteraard ook exhibitionistisch, en dat is goed te zien aan mannelijke fotomodellen, sommige popsterren of andere publieke kunstenaars. Toch kunnen jongens zich in het openbaar veel minder veroorloven. Dus komen bij mannen ook meer gevallen voor van een soort obsessie om hun geslachtsorgaan of achterwerk aan anderen te laten zien. Ze zijn dus zeer angstig voor het zich in het openbaar bloot geven, maar ook zo opgewonden, dat ze het toch doen. De combinatie van angst en lust verhoogt de intensiteit van de beleving.

Fetisjisme

Een fetisj is oorspronkelijk een object waaraan magische krachten worden toegekend. Het woord stamt uit het Portugees ‘fetisjo’ voor amulet. De Portugese zeevaarders namen die in de vijftiende eeuw mee uit Afrika, met bijbehorende verhalen over de potentieverhogende werking ervan.
Voorwerpen betekenen veel meer voor ons dan hun gebruiksnut. De gevoelens van hechting die een zuigeling al ten opzichte van een lapje of poppetje ervaart, zet zich in de jeugd voort in een zeer sterke behoefte om via bepaalde kleding of schoeisel de eigen identiteit te bevestigen.
Objecten, vooral wanneer ze zich aan of op een persoon bevinden, roepen ook seksuele lustgevoelens op. De meest bekende fetisjen zijn kledingstukken, ondergoed, en schoeisel.
De zachte porno van de glossy vrouwenmagazines toont dat vrouwen niet minder fetisjistisch zijn dan mannen.

Gerontofilie

Ouderen zijn normaal gesproken geen object van liefde, eenvoudig omdat ze de vruchtbare leeftijd voorbij zijn. Daarom vindt men oud over het algemeen niet aantrekkelijk. De term ‘gerontofiel’ wordt wel ten onrechte gebruikt als er bij een inbraak een bejaarde vrouw is verkracht. Dit is vergelijkbaar met het gebruik van ‘pedofiel’ voor een kinderverkrachter. De fobie voor ouderen gaat normaal schuil onder respect, plichtmatige zorg en vriendelijke discriminatie.

Homoseksualiteit

Homoio is het Griekse woord voor ‘gelijk’. Homo komt dus niet van het Latijnse woord voor ‘man’. Integendeel, mannelijke homo’s beschikken juist over vrouwelijke trekjes, terwijl vrouwelijke homo’s iets mannelijks hebben. In de negentiende eeuw ontstond een beweging voor gelijke rechten van homoseksuelen, die aan het eind in Nederland leidde tot het recht om te trouwen en kinderen te adopteren. De volwassen homo is nu officieel een volwaardig burger. Dat heeft ook een nadeel, namelijk de neiging om respectabel te willen zijn, dus naar boven te likken en naar beneden te trappen.

Imaginisme

Geen dier heeft zoveel verbeelding als de mens. Onze evolutie is mede te danken aan ons vermogen ons de wereld anders voor te stellen dan hij is. Die fantasie, en dus de ontwikkeling van taal en cultuur, hebben we weer te danken aan ons vermogen tot liefde. Op geen terrein wordt zoveel meer gefantaseerd dan gerealiseerd.

Luierlust

Men spreekt ook wel van luier-sm en luierseks. Van allerlei zaken die als fetisj kunnen dienen, is de luier de meest infantiele. Er zijn mensen die het leuk vinden zich af en toe als een baby te gedragen of behandeld te worden. Net als bij andere seksuele varianten valt dit gedrag bij vrouwen minder op dan bij mannen. Voor vrouwen zijn babygedrag, maandverband of inlegkruisjes heel gewoon. Het is niet moeilijk te begrijpen dat de luier een fetisj werd. Hij gaat terug tot de eerste erotische gevoelens die mensen (meestal onbewust) hebben ervaren. Iedereen die wel eens op latere leeftijd een luier heeft moeten dragen wegens incontinentie of na een operatie, kent de prikkelende werking die een luier op het kruis kan hebben.

Necrofilie

Necrofilie is het ervaren van seksuele opwinding bij een lijk. De verklaring voor dit verschijnsel is heel simpel. In verschillende beroepen moeten levende mensen met lijken omgaan: lijkschouwers, verplegers, lijkverzorgers, doodgravers. Nog maar een paar honderd jaar geleden was de dood zeer veelvuldig en dagelijks aanwezig. Velen vonden al op jonge leeftijd de dood. Bij het alleen zijn met een jeugdig lijk, dat in al haar schoonheid volkomen passief ter beschikking staat, zich niet verzet en ook niet gekwetst kan worden, was er weinig voor nodig om sterke lustgevoelens te ervaren en die door aanraken en masturbatie of zelfs geslachtsgemeenschap te bevredigen.
Voor de man is een volkomen passief en gewillig liefdesobject een fantasie die voortkomt uit de onbereikbaarheid van liefdespartners. Mannen vragen hun vrouw weleens om er doodstil bij te liggen. Andersom komt ook voor.

Onanisme

Onan moest van zijn vader Juda met de vrouw van zijn overleden broer nageslacht verwekken, maar hij had daar geen zin in omdat de kinderen niet aan hem zouden worden toegewezen en dus ‘verspilde hij zijn zaad op de grond’ als hij bij haar was (Genesis 38.9). God strafte ook toen al onmiddellijk en Onan werd gedood wegens ongehoorzaamheid. Uit het verhaal blijkt dat voor het zingen de kerk uit gaan al een heel oude anticonceptiemethode is. Door de bestrijders van seks in de 19e eeuw werd Onans naam vooral gekoppeld aan zelfbevrediging (daar rekenden ze trouwens de coitus interruptus ook onder) en zo ontstond ‘onanie’ of ‘onanisme’, woorden die in het Nederlands nauwelijks meer gebruikt worden.

Pedofilie

Het Griekse ‘paid’ betekent ‘knaap’ of ‘kind’. Als een volwassene (iemand van boven de 18) verliefd wordt op een kind (iemand van onder de 16) of seksueel opgewonden wordt van plaatjes van een bloot kind (iemand van onder de 18) is er strict genomen sprake van pedofilie. Iedereen is dus pedofiel. Omdat het streng verboden is zich deze gevoelens zelfs maar bewust te zijn, laat staan uit te spreken, worden ze geprojecteerd op een minderheid, die zich daar ook voor leent. Het woord kind wordt daarbij gedefinieerd als iemand onder de 12, of nog jonger. De natuurlijke drang tot bescherming van kleine kinderen die met de heftigste gevoelens van agressie samengaan, maakt van de pedofiel een gevaarlijk roofdier.
Wat voor pedofielen nu geldt, gold in het recente verleden in iets mindere mate. voor homofielen. De liefde wordt daarbij als weerzinwekkend en misdadig afgeschilderd. Dit leidt tot veel stil gedragen leed, eenzaamheid, vluchtige en schuldbewuste vormen van bevrediging, verzoeken om ‘genezing’, straf en boete, depressie, zelfmoord. Pedofielen die zich in Nederland in de vereniging Martijn organiseren, tonen de moed van een minderheid, zij het dat ze heel weinig seks en heel veel ‘gevoelens’ in hun boodschap doen. Voor extreem rechts, dat zijn meewind uit het heersende klimaat haalt, is dat nog niet fatsoenlijk genoeg.

Quasimodisme

Quasi Modo is de naam van de misvormde klokkenluider van de Notre Dame in de roman van Victor Hugo. Mensen vallen soms juist voor lelijkerds, wat niet klopt met de evolutiebiologie, die verklaart waarom iedereen mooi wil zijn en hebben. Net als andere parafilia toont deze afwijking hoe veelzijdig de menselijke mogelijkheden om lief te hebben zijn. De fobie is uiteraard meer algemeen verbreid, zodat lelijk en slecht zo goed als synoniem zijn.

Ritualisme

Rituelen hebben een organiserende en controlerende functie, in de religie, de politiek, het sociale leven, en ook op individueel niveau. Seksueel gedrag is sterk geritualiseerd, zowel in het openbaar (flirten, trouwen, gezinsvorming) als privé (gepaste tijden, plaatsen, volgorde van handelingen, sfeer). Voor velen is het ritueel onmisbaar, bij sommigen neemt het de plaats in van de beleving.

Sadisme

Sadisme (afgeleid van de naam De Sade, 18e eeuws schrijver) is het ervaren van (seksueel) genot door het toebrengen of ondergaan van dwang, vernedering, pijniging, en onverschilligheid.
Sadisme is universeel. Bijna iedereen wordt voor het eerst verliefd als men nog erg jong is, voor of rond het begin van de puberteit. Bijna nooit is die liefde wederzijds. Jongens worden meestal verliefd op meisjes die in het algemeen rijper of ouder zijn dan zijzelf, meisjes worden verliefd op onbereikbare idealen, en weten zich begeerd door veel minderwaardig volk. Boosheid en frustratie over het andere geslacht zijn onlosmakelijk met deze ervaringen verbonden. Fantasieën over lastig gevallen worden, aanranding en verkrachting zijn bij meisjes heel normaal en vormen vaak een onderdeel van hun beleving bij zelfbevrediging. Bij jongens is de grote fantasie dat meisjes hen gehoorzaam en in alles ter wille zijn.
De dagelijkse ervaring met overmacht en onmacht, met ouders en leraren, schuld en straf, met seksegenoten die mooier of sterker zijn, met de onbereikbaarheid van de ware liefde, vermengt zich met het seksuele wanneer er ‘relaties’ ontstaan. In bijna alle seksuele relaties is een sadistische component aanwezig. Men kwetst elkaar, bindt elkaar, speelt met macht over elkaar, en kan daar ook behoorlijk van genieten.

Travestisme

Het zich verkleden (Latijn ’trans vestire’) is een lievelingsbezigheid van kinderen. In de puberteit en later kan het aanraken, strelen, aantrekken van met name vrouwenkleding gepaard gaan met sterke lustgevoelens, bij beide geslachten. Vrouwen mogen op het gebied van kleding veel meer dan mannen, bij wie travestie eerder gek is. Veel mannen hebben te eniger tijd in het geheim in vrouwenondergoed gelopen en zich daarop bevredigd, maar het verlangen om zich in vrouwenkleren te steken kan een voorkeur of obsessie worden, die samengaat met negatieve gevoelens over het eigen geslacht.

Urofilie

Elkaar beplassen komt bij zoveel vaste geliefden voor in de beslotenheid van hun liefdesnest, dat het hier alleen vermeld wordt om het alfabet compleet te maken. Urine wordt ook wel in de mond genomen en levert geen gevaar op omdat urine immers steriel is.

Voyeurisme voyeurisme

Via het kijken (Frans ‘voir’= ‘zien’) ervaren wij dagelijks geheime seksuele lust- en onlustgevoelens. Iedereen is dus voyeuristisch.
Op zeer jonge leeftijd al voelen we fascinatie en schaamte bij het kijken naar kussende of vrijende mensen in het echt, en in woord en beeld. Verliefdheid berust op wat we in iemand zien. Vaak is het object van onze verliefdheid onbereikbaar. Het vanachter een gordijn of duinrand observeren van en zichzelf bevredigen op een (verboden) persoon behoort tot de meest opwindende ervaringen, niet het minst omdat er ook sprake is van angst om zelf bekeken of betrapt te worden.
Voyeurisme wordt commercieel bevredigd door erotica in woord en beeld, striptease, peepshow, in het algemeen ook door roddelbladen en kasteelromans.

Wurglust

Ook bekend als Asfyxiofilie. Asfyxie (letterlijk: geen polsslag) ontstaat door verstikking. Een beetje verstikking gaat vaak samen met het hartstochtelijk bedrijven van liefde. Deze kick kan gecultiveerd worden in de sm scène, maar vooral ook bij masturbatie. Elke week wordt wel een lijk gevonden dat niet tijdig de plastic zak of het wurgkoord van het hoofd haalde, soms opzettelijk.

Xanthippisme

Xanthippe was de vrouw van Socrates. De naam betekent ‘blond paard’. Dat mannen universeel op blonde paarden vallen is bekend. De verklaring is waarschijnlijk dat het blonde paard de indruk wekt een nieuwe en veelbelovende soort te zijn.
De fobie, die zich onder andere uit in minachtende moppen, is het resultaat van de ontdekking dat die eerste indruk niet helemaal juist was.

Yogisme

Yogisme is het aanhangen van oosterse principes op seksueel gebied, zoals yoga, tao, kama sutra, chakra’s, etc. Het gaat hierbij om oeroude technieken om een band (yoga betekent juk) te scheppen tussen de mens en hogere ‘spirituele’ krachten, die het ‘lichaam’ tot ‘geest’ verheffen. Voorlichters en aanhangers beloven huwelijksgeluk dankzij urenlange erecties, eindeloze orgasmes, en spirituele harmonie met het hele universum.

Zoöfilie

Liefde voor het dier (Grieks zoön) toont zich vooral in hechting en zorg voor huisdieren. Seksueel wordt het soms tussen boer en varken, dame en hond. Verkrachting van kippen, konijnen, en andere voor de mens te klein geschapen dieren is mishandeling.
De fobie (niet alleen voor muizen, spinnen en tijgers) is universeel omdat dieren, waaronder de mens, elkaar naar het leven staan en seksueel afstoten. De mens is het eerste dier dat liefde voor alle andere dieren wil voelen. Maar slagerij, dierexperimenten, veevervoer, industriële exploitatie en zelfs de behandeling van huisdieren tonen dat we daarin nog een lange weg te gaan hebben.

Artikel in andere taal lezen?

Engels

Frans