rolverdeling

rolverdelingDe rolverdeling tussen mannen en vrouwen is in de loop van onze evolutie, dus gedurende miljoenen jaren, gevormd. Zonder twijfel hangt die rolverdeling samen met de voortplanting zelf, dus met het feit dat de vrouwen kinderen baren en daarmee een hechtingsband aangaan en in eerste instantie voor de kinderen zorgen.

Daarnaast hebben vrouwen ook verantwoordelijkheid en dus macht in het grotere verband van de stam. Een stam kan soms ook onder leiding van een vrouw staan. Vrouwen ervaren een spanning tussen de taken die ze vervullen en de mogelijkheden die ze hebben. De taken van mannen als jagers en beschermers van de gemeenschap brengen met zich mee dat zij meer op de buitenwereld gericht zijn en streven naar een zo hoog mogelijke plaats in de mannenhiërarchie in verband met de concurrentie om vrouwen. Daarnaast hebben mannen ook de zorg voor hun eigen gezin. Dat ook zij tussen deze verschillende verantwoordelijkheden een spanning ervaren, hoeft niet te verwonderen.

Natuurlijke selectie rolverdeling

Alles wat in de evolutie van het leven is ontstaan en ontwikkeld, houdt een zeker compromis in. Dit hangt samen met het principe van ‘natuurlijke selectie’. De ontwikkeling van alle soorten is een dynamisch proces. Elk moment treedt ergens wel een kleine verandering op omdat het geheel voortdurend in beweging is. Het is net als een wolkendek aan de hemel. Dat verkeert geen moment in stilstand. Zo is het ook met alle levensvormen. Het is alsof de natuur telkens weer een andere vorm ‘probeert’ en dan blijkt later hoe levensvatbaar die is. Zo zijn er soorten die maar heel kort bestaan hebben en andere die het honderden miljoenen jaren hebben uitgehouden. De mens is er nog maar kort en heeft een snelle evolutie doorgemaakt. Bovendien heeft de mens zelf mogelijkheden ontwikkeld om de eigen verdere evolutie in de hand te nemen. Hoe dan ook, we hebben altijd te maken met dynamische evenwichten, waarin nu weer eens deze en dan weer die factor een doorslaggevende rol speelt.

Artikel in andere taal lezen?

Engels

Duits

Frans