partnerkeuze 

partnerkeuzeHoe komt het huwelijk tot stand, wat gaat eraan vooraf? Wij spreken in onze tijd van partnerkeuze alsof het uitzoeken een min of meer vrije selectie inhoudt.

Het is echter algemeen bekend dat huwelijkspartners in de allermeeste gevallen ongeveer dezelfde leeftijd hebben (hij is meestal iets ouder dan zij), uit dezelfde sociale klasse afkomstig zijn, dezelfde etnische achtergrond hebben, hetzelfde onderwijs doorlopen hebben (hij meestal iets meer of hoger dan zij), uit dezelfde religieuze groepering afkomstig zijn (wanneer religie geen dominante factor meer is in de samenleving, zoals bij ons, levert een doorbreking van de regel ook niet tot ernstige problemen zoals elders), en ongeveer dezelfde interesses bezitten. De neiging om met iemand uit dezelfde categorie te trouwen heet homogamie.

invloeden op partnerkeuze partnerkeuze

Het is ook bepaald niet zo dat ouders en andere familie of vrienden geen invloed uitoefenen op de partnerkeuze. Er zijn ook in de meest moderne cultuur van het Westen nog heel veel manieren waarop de meningen van de omgeving meespelen in het selectieproces dat leidt tot het huwelijk. In dit proces passeren meestal een aantal partners de revue totdat de juiste is gevonden. Ook een algemeen maatschappelijk oordeel speelt hierbij een grote rol. Iemand die als politicus carrière wil maken zal bij de keuze van een toekomstige vrouw daarmee rekening houden, en zo kan een ambitieuze vrouw een man selecteren die haar macht en aanzien geeft. Verder is er een zeer sterke collectieve beïnvloeding via de film en de muziek, waardoor in wezen de hele gemeenschap betrokken blijft bij de voortzetting van het voortplantingssysteem waarvan het huwelijk de publieke representatie is.

De romantische liefde

huwelijksaanzoekIs nu de conclusie dat in onze moderne tijd alles precies hetzelfde is als in het duistere verleden of het achtergebleven elders? Nee, we zijn met de afgelopen paar honderd jaar voor het eerst in een periode van seksuele verandering terechtgekomen. Wij beschikken over de welvaart en de kennis die ideeën over menselijke vrijheid en ontplooiing, over opvoeding en werk, levensvervulling en individualiteit steeds meer realiseerbaar maken. Sinds een paar honderd jaar heeft het idee van de romantische liefde als voorwaarde voor het huwelijk bij de meeste mensen postgevat. Het hangt samen met zelfbeschikking tegenover gedwongen of gearrangeerde huwelijken. De hele romantraditie van de negentiende en twintigste eeuw heeft een bijdrage geleverd aan dit idee, door te laten zien hoe het oude seksuele systeem in conflict komt met de nieuwe denkwereld.

Geboorteregeling

Daarnaast is er het idee van geboorteregeling geweest, dat voor het eerst in onze evolutie een massale toepassing heeft gevonden. Na een eeuw verzet door de behoudende, met name religieuze machten, zijn nu in een deel van de wereld in principe voor iedereen in de vruchtbare leeftijd zowel de kennis als de middelen beschikbaar om de romantische liefdeservaring in feite los te maken van het huwelijk.

Artikel in andere taal lezen?

Engels

Duits

Frans