volwassenheid 

volwassenheidAls het meisje eenmaal een kind heeft gekregen, is ze definitief tot de wereld van de volwassenen toegetreden.

Samen met haar kind vormt ze de kern van wat we het gezin of de familie noemen. Het kind eist haar aanwezigheid en zorg. Zij is daar ook op voorbereid. Iedereen kan aan de jonge moeder zien hoezeer zij met haar kind is ingenomen, hoe ze er vanaf het begin mee communiceert, hoe ze het vertroetelt, vasthoudt, verzorgt, ongerust wordt bij het minste teken van gevaar of ziekte, kortom hoe ze zowel aan het kind gehecht is als er zorg voor draagt. Zonder twijfel beschikt de jonge moeder over een gedragsrepertoire, dat in de loop van de evolutie is ontwikkeld en dat aansluit bij de dwingende eis van het pasgeboren kind om verzorgd te worden.

Zorggedrag in de volwassenheid zorggedrag

Dat zorggedrag is typisch voor de volwassenheid. Het wordt opgeroepen door de hulpbehoevendheid van met name het eigen kind, maar ook door andere kleine, vertederende of kwetsbare wezens. Dit zorggedrag komt, zoals we gezien hebben, ook wel in de kindertijd voor, maar dan is het toch duidelijk onderschikt aan hechtingsgedrag. Evenzo staat in de adolescentie het seksuele verlangen in combinatie met hechtingsgedrag zo centraal dat er maar weinig ruimte voor zorg overblijft. We hebben het hier in eerste instantie over een van binnenuit komende behoefte tot het geven van zorg. Er is ook door de gemeenschap opgelegd gedrag dat we ook met ‘zorg’ aanduiden.
De jonge moeder blijkt tijdens de zwangerschap het nodige aan zorggedrag te hebben ontwikkeld. Dit gebeurt onder invloed van veranderingen in de stofwisseling, die haar emoties en denken sturen. Hetzelfde meisje dat nog maar kort geleden al haar aandacht richtte op het aantrekken van een geschikte partner, en typisch verleidelijk hechtingsgedrag vertoonde, is nu vervuld van zorg voor haar kind.

Hechtingsgedrag

baby voedenMaar niet uitsluitend. De jonge moeder vertoont ook sterk hechtingsgedrag ten opzichte van het kind, en ervaart ook seksueel lustgevoel in de aanrakingen, het knuffelen en kussen of tijdens de borstvoeding. De liefde van de moeder voor het kind is dus een combinatie van hechting, zorg en lust, net als bij jonggeliefden. Het verschil is dat over het algemeen bij de laatsten het seksuele verlangen dominant is, terwijl bij de jonge moeder de zorg meestal het sterkst geactiveerd is.

Artikel in andere taal lezen?

Engels

Duits

Frans