prostitutie 

prostitutieProstitutie wordt wel het oudste beroep in de wereld genoemd. Dit komt doordat vanaf de oertijd de vrouw niet zo maar bereid was tot de geslachtsgemeenschap die de man graag wilde.

geformaliseerde prostitutiegeformaliseerde vorm van prostitutie

Een vrouw leerde al jong dat zij voor veel mannen, jong en oud, aantrekkelijk was. Haar biologische opdracht was echter om bevrucht te raken door één man, die aan twee eisen voldeed: hij moest zo jong en gezond mogelijk zijn, en hij moest haar helpen met het opvoeden en beschermen van de kinderen die hij bij haar verwekte. In de praktijk kwam en komt het erop neer dat jonge, krachtige en welgestelde mannen met een hoge sociale status het meest in trek zijn op de huwelijksmarkt. In feite zijn hun kwaliteiten even zovele ruilmiddelen om toegang te krijgen tot de vagina van de vrouw die zij begeren. Dit leidt tot de gedachte dat het huwelijk een geformaliseerde vorm van prostitutie is.

Varianten reclame

In alle gevallen waar bovengenoemde paarvorming niet als een gesloten systeem optreedt, doen zich varianten voor op de markt van verlangen en bevrediging. Meisjes kunnen zichzelf als seksueel aantrekkelijk herkennen, en veel bevrediging ervaren aan hun spiegelbeeld. De mode en  schoonheidsmiddelenindustrie, de zachte porno, oefenen grote Prostitutie; reclamefoto van mooi meisje aantrekkingskracht uit op jonge vrouwen die zich graag als model van schoonheid willen tonen. Sommige meisjes stellen niet zulke strenge eisen aan een mogelijke partner. Zij doen al in hun jeugd seksuele ervaring op en merken dat zij daarvoor gunsten kunnen bedingen. Ze zoeken misschien wel naar de ware Jacob, maar stellen zich ondertussen beschikbaar voor seksueel contact in ruil voor geld, woonruimte, een baan. Soms gaat dit zo als vanzelf – met name als er maar één man in het spel is die ook nog oprecht verliefd is en zij hem aardig vindt – dat de gedachte aan ‘prostitutie’ helemaal niet opkomt. Voorbeelden hiervan zijn de ‘maîtresses’ en ‘vriendinnen’, die soms een hoge sociale positie kunnen bekleden. Naarmate het aantal mannen zich uitbreidt en de prijs per ontmoeting concreter wordt vastgesteld, begint het meer op ‘prostitutie’ te lijken. Maar ook dan zijn er nog rangen en standen. De hogere heten ‘geisha’ of ‘gastvrouw’ of ‘escort’. Kernvragen zijn natuurlijk: bepaalt de vrouw zelf met wie ze naar bed gaat en wat daar gebeurt? Is ze iemand met zelfvertrouwen en ontwikkeling? Heeft ze vrije en verstandige opvattingen en kennis over seks?

Verschillende rangen

Door deze vragen wordt ook duidelijk hoe de verschillende lagere rangen van de prostitutie gevormd worden. Aan het uiterste lage eind van de schaal bevinden zich de vrouwen die als slaven verhandeld worden, die niets anders zijn dan object en niets te zeggen hebben over hun leven. Zij zijn ook in hun eigen ogen het tegengestelde van de succesvol getrouwde en algemeen geachte vrouw/moeder uit de betere stand. Beide uitersten zijn ideaaltypen, die in de mythologie van het dagelijkse gesprek als tegengestelden figureren. Ertussenin bevinden zich allerlei gradaties van ‘seks in ruil voor iets’, die sociaal-economisch van aard zijn.

prostitutieMaatschappelijk verschijnsel

Prostitutie is dus een maatschappelijk verschijnsel dat de vrije markt illustreert waarin iedereen zich voor geld of goed verkoopt, exploiteert en wordt geëxploiteerd, en waarbij sommigen meer winst maken dan anderen. In die zin is prostitutie (ook mannenprostitutie) een ‘economisch’ en niet een ‘seksueel’ verschijnsel. Aan de andere kant illustreert de prostitutie bij uitstek de seksuele structuur die ten grondslag ligt aan de economie, zoals dat aan het begin van dit stuk is beschreven.

Artikel in andere taal lezen?

Engels

Duits

Frans

Meer weten?

www.clara-wichmann.nl
Alles over prostitutie in Nederland