seksenliteratuur 

seks en literatuurHet is ondoenlijk om voorbeelden te geven van het seksuele in de literatuur. Men kan beter een opsomming geven van literatuur die niet over seksualiteit gaat. Zo’n lijst zou heel erg kort zijn.

We maken hier uiteraard onderscheid tussen ‘literatuur’ en andere vormen van schriftelijke communicatie, zoals een gebruiksaanwijzing voor fietsonderhoud, de bouwtekening van een wolkenkrabber, notulen van een vergadering, recepten, kranten, leerboeken, enzovoort. Er zijn mensen die nooit iets anders onder ogen krijgen, en die dus geen weet hebben van literatuur.

Het seksuele systeem in de literatuur.

De literatuur houdt zich van oudsher bezig met de menselijke conditie, het individu in relaties en de menselijke samenleving. Hoofdthema’s in de literatuur maken het seksuele systeem zichtbaar: familieverhoudingen, liefde en haat, huwelijkvoortplanting en zeden. Oneindig zijn de variaties op deze thema’s en op elk niveau van literaire kwaliteit. Gedichten, toneelstukken, romans, en biografieën gaan bijna allemaal over de meest intieme, intense, problematische en emotionele ervaringen van de mens in verhouding tot de naaste familie, met daaromheen een relatief kleine kring van verwanten en bekenden, en met daaromheen weer een grotere wereld van oorlog en vrede.

Grondslag van de samenleving

De literatuur maakt duidelijk dat de grondslag van de menselijke samenleving in het kleine te vinden is, in de microkosmos van individuele eigenschappen en conflicten, familiebelangen, liefde en partnerkeuze, frustratie, depressie, verraad, schuld en boete, goed en kwaad op kleine schaal. De ‘grote’ wereld van politieke ontwikkeling, oorlog en vrede, rampspoed, enzovoort, fungeert als achtergrond dichtbij of veraf, of is in bepaalde genres geheel afwezig.
De literatuur, waaronder het toneel, gaat dus over wat de kleine groep of stam aangaat. Dat wil niet zeggen dat de grote wereld in het geheel geen rol speelt. In de literatuur wordt de macrokosmos ook als een uitvloeisel van de kleine gezien. Het gedrag van individuen wordt gekoppeld aan het welzijn van de hele samenleving, ja de hele schepping. Literatuur heeft dan ook van oudsher een opvoedend en moraliserend karakter.

Artikel in andere taal lezen?

Engels

Duits

Frans