oorsprongvanhethuwelijk

trouwringenHet huwelijk gaat zover terug in de geschiedenis dat we de oorsprong ervan niet kunnen achterhalen. Volkeren die op dezelfde wijze leven als hun (en onze) voorouders van tienduizend jaar geleden hebben bijna allemaal een vorm van ritueel waarbij een man en een vrouw publiekelijk in de echt worden verbonden.

Uitzonderingen

Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld de Bosjesmannen (die er gewoon met de aanstaande vandoor gaat; als ze in het dorp terugkomen worden ze als man en vrouw beschouwd) en de Aborigines van Australië (waar de vrouw na de besnijdenis een seksuele relatie heeft met de mannen die recht op haar hebben. Hierna voegt ze zich bij de man die bestemd was haar echtgenoot te worden en ze zetten samen een huishouden op). Ook bij de Eskimo’s gaat het opzetten van een huishouden met weinig ritueel gepaard (net als de echtscheiding: hij hoeft haar alleen naar haar ouders terug te sturen). Maar zelfs bij deze uitzonderingen bestaat dus zoiets als het huwelijk: een maatschappelijk erkende verbintenis tussen twee mensen van verschillend geslacht.

Huwelijk en familie oorsprong van het huwelijk

Bij de overgrote meerderheid van de culturen op aarde is het huwelijk een publieke aangelegenheid. Het is een contract tussen twee families, het regelt bezit en erfenis, bepaalt rechten en sociale verbanden van kinderen. De persoonlijke verhouding van de partners is dus slechts een onderdeel van de functies die het huwelijk heeft. Pas in onze moderne maatschappij is de romantische notie ontstaan dat men trouwt omdat men van elkaar houdt. In feite trouwt men ook hier echter omdat dezelfde belangen als bij elke primitieve maatschappij op het spel staan: bezit, huishouding, het krijgen en opvoeden van kinderen. Vandaar dat er veel begrip is voor de door familie beregelde en op uitwisseling van bezit berustende partnerkeuze in andere culturen. Echtscheiding wordt algemeen als betreurenswaardig gezien, maar de kans erop wordt groter als er alleen romantische liefde aan ten grondslag ligt. Die is daar nooit op ingesteld, integendeel. Wie eenmaal verliefdheid heeft ervaren zal daar naar blijven verlangen.

Romantische liefde

oorsprong huwelijkDe romantische liefde is een bedreiging van het huwelijk. Hoe primitiever de samenleving hoe minder ruimte de romantische verliefdheid krijgt binnen het geheel van sociale plichten dat aan de stamleden wordt opgelegd.
Het huwelijk is dus bijna altijd een publieke aangelegenheid. Wie het heel eenvoudig houdt moet toch met getuigen naar de burgerlijke stand. Wie het groot aanpakt, zoals de koning of diens familieleden, ondergaat ook nog religieuze rituelen die door het hele volk worden meegevierd.

Artikel in andere taal lezen?

Engels

Duits

Frans