deheiligefamilie

de heilige familieDe christelijke religie heeft een kenmerk dat bij andere religies minder duidelijk of anders is uitgewerkt, namelijk de rol van de familie, of eigenlijk het gezin van moeder en kind plus vader. Opvallend is de centrale plaats van moeder en kind, Maria en de baby Jezus. Door de hele geschiedenis komen we dit christelijke icoon tegen als symbool van het leven, en als embleem van de liefde als zorg. Daarnaast is er de vader.

De vader

De vader is een dubieuze figuur. Aan de ene kant is er Josef de timmerman, de verloofde van Maria in Nazareth en Bethlehem, die het kind in de jeugd opvoedt en algemeen als man van Maria beschouwd wordt.  Maar er is ook een ‘echte’ vader van Jezus, die de maagd Maria indertijd via de heilige geest had bevrucht. Jezus is dus het kind van de maagd Maria en van God. Als jongetje van negen weet hij al dat de tempel de plaats is waar zijn Vader woont, en dat hij ‘zijn Vaders werk’ moet doen.

Seksuele betekenis

De seksuele betekenis van deze grondslag van het christelijke denken is duidelijk. Kinderen komen uit de buik van hun moeder, en de oorzaak daarvan is gelegen in de diepste oorsprong van het leven (aangeduid met de naam God). De zichtbare man die als vader door het leven gaat, staat in zekere zin aan de zijlijn. Hij is slechts van secundaire betekenis. God, de schepper, en dus het hoogste, wordt echter als een man voorgesteld. Waarom? Waarschijnlijk omdat de schepping van de wereld gezien werd als een ingewikkeld werkstuk, een ‘creatie’, d.w.z. iets nieuws dat er eerder niet was, zoals een uitvinding, een product van technisch superieure intelligentie en bekwaamheid, En dat is van oudsher typisch mannenwerk geweest. Het Christendom celebreert dus de man als schepper, als maker, als vernieuwer. De vrouw is vooral moeder en draagt het leven voort.

Andere religies

familie in andere religiesHier ligt het belangrijkste verschil tussen het Christelijke geloof (met wortels in het joodse denken) en religies zoals Hindoeïsme en Boeddhisme, die de godheid juist met het vrouwelijke associëren, dat wil zeggen met Moeder Aarde, en die in feite veel dichter bij de waarheid zitten, maar die ook geen verandering, vernieuwing, progressieve dynamiek in hun geloof hebben ingebed.

Artikel in andere taal lezen?

Engels

Duits

Frans

Lees ook:
Het gezin, de eeuwige hoeksteen
de toekomst van het gezin (familie)