aseksualiteit

aseksualiteit 

Je bent aseksueel als je je nooit seksueel aangetrokken voelt tot een ander. Aseksualiteit is net als heteroseksualiteit, homoseksualiteit, pedoseksualiteit, etc. een geaardheid.

a-seksueel, grijs-seksueel en demi-seksueel

Het feit dat aseksuelen zich niet seksueel aangetrokken voelen tot andere mensen, wil nog niet zeggen dat ze geen behoefte aan fysiek contact of een romantische relatie kunnen hebben. Als de partner wel behoefte heeft aan seks kan dit voor de aseksueel reden zijn om te proberen seksueel actief te worden, hierbij is van lust geen sprake. Veel aseksuelen masturberen wel, sommigen doen dit alleen om de lichamelijke spanning die zich opbouwt als gevolg van hormonale processen weg te nemen, niet uit lust. Sommigen doen het wel uit lust, maar die lust is op niemand gericht. Binnen a-seksualiteit vallen ook, grijs-aseksueel wat betekent dat iemand wel seksuele lust kan ervaren, maar niet vaak of maar een beetje en demiseksueel wat betekent dat iemand alleen seksuele lust kan voelen voor mensen waarmee een hechte emotionale band bestaat.

Categorie X

Aseksueel zijn is geen modeverschijnsel of hype. Al in de jaren veertig van de vorige eeuw werd aseksualiteit opgemerkt door de bekende en later verguisde seksuoloog Alfred Kinsey. Kinsey en zijn medewerkers interviewden duizenden Amerikaanse mannen en vrouwen met betrekking tot hun seksualiteitsbeleving en gedrag. De resultaten hiervan zijn beschreven in twee publicaties: Sexual Behavior in the Human Male en Sexual Behavior in the Human Female. Op de zogenoemde Kinsey scale (schaal) moest de geïnterviewde aangeven in welke mate hij of zij heteroseksuele en homoseksuele contacten had gehad en in welke mate de persoon hetero- en homo-psychoseksuele reacties had ervaren. Tijdens het onderzoek bleek dat er een groep mensen was die “no socio-sexual contacts or reactions” rapporteerden. Deze groep werd als Category X in de publicaties opgenomen.

Waar aseksuelen last van kunnen hebben

Aseksuelen kunnen last hebben van de alom aanwezige boodschap dat seks gezond is en als basis van het mens-zijn wordt gezien. Doe je niet aan seks, dan moet er wel iets mis met je zijn en ben je eigenlijk geen volledig mens. Ook veel seksuologen denken zo, en bieden aseksuelen hormoontherapieën aan, alsof je daardoor van geaardheid verandert. Hormoontherapieën kunnen gevaarlijk zijn en hebben al meerdere keren geleid tot zelfmoordpogingen bij aseksuelen. Sommige seksuologen verbinden zonder enig bewijs aseksualiteit aan kille persoonlijkheden, autisme, seksueel misbruik. Veel aseksuelen kampen met druk uit de omgeving (bijv. de ouders) om seksueel te zijn en een relatie aan te gaan en kinderen te nemen. Zo kan de gedachte ontstaan dat je als aseksueel wel abnormaal moet zijn als je je niet seksueel aangetrokken voelt tot een ander. Dit kan leiden tot gevoelens van onzekerheid en twijfel over de eigen identiteit, en depressiviteit.

Netwerk

In 2001 werd door David Jay het Asexual Visibility and Education Network (AVEN) opgericht. In 2012 telde dit netwerk ongeveer 35.000 leden. Dit betreffen zowel mannen als vrouwen van verschillende leeftijden en verschillende sociale achtergronden. Doelen van het netwerk zijn het creëren van publieke acceptatie en discussie over aseksualiteit. Op de homepage van het netwerk staat: “Een aseksueel persoon is een persoon die geen seksuele aantrekking ervaart.” Men stelt dat aseksualiteit een geaardheid is net als andere varianten zoals heteroseksualiteit en homoseksualiteit. Men benadrukt dat de aseksualiteit niet het gevolg is van een traumatische ervaring.

Artikel in andere taal lezen?

Duits

Zie ook:
Aseksuele-mensen-begrijpen