verliefdheid

verliefdheidVerliefdheid is het meest duidelijke voorbeeld van de mengeling van lust en onlust in ons seksuele gedrag. Aan de ene kant is verliefdheid iets moois, iets waar je vrolijk en energiek van wordt. En als die verliefdheid echt beantwoord wordt, dan is dat de hemel op aarde.

Van korte duurvan korte duur

Twee verliefde mensen gaan volledig in elkaar op en de wereld is in hun ogen een paradijs. Ze hebben slechts één verlangen, elkaar gelukkig maken, bij elkaar zijn, kussen, strelen, neuken. Het liefst woonden ze op een onbewoond eiland met elkaar. Sociaal gezien vormen ze ook inderdaad een soort eiland, want de wereld om hen heen is niet meer dan een decor, een habitat die in hun consumptieve behoeften voorziet. Deze wederzijdse verliefdheid is meestal van korte duur, maar ‘while it lasts it is pure heaven’ (goddelijk zolang het duurt). Er vindt een aanpassing plaats aan de realiteit van het dagelijkse leven. De meest effectieve manier om bewust een eind aan de verliefdheid te maken is het stichten van een gezin.

Onlustgevoelensverliefd

Meestal echter is verliefdheid niet of niet geheel wederzijds, en dat gaat gepaard met onlustgevoelens bij de verliefde. De eerste ervaringen met verliefdheid zijn bijna altijd van deze aard. Jongens worden verliefd op meisjes van hun eigen leeftijd of oudere meisjes en vrouwen, maar die zijn meestal onbereikbaar omdat ze zelf verliefd worden op oudere jongens of mannen. Die zijn wel beschikbaar, maar vaak niet op de voorwaarden die het meisje stelt. Het geslachtsverschil bestaat er nu eenmaal uit dat jongens hun zaad willen geven en meisjes een baby (dus zorg en bescherming) willen ontvangen. Het patroon van verliefdheid als tamelijk hopeloze en frustrerende ervaring zet zich in de vroege puberteit, en vaak nog veel eerder, vast. Dit heeft grote gevolgen voor het seksuele gedrag later. In ieder geval is uit de jeugdcultuur, met name de muziek, wel duidelijk hoeveel pijn er geleden wordt in de zogenaamde ‘relaties’. Daar blijken onder de aantrekkingskracht van de geslachten een flinke dosis boosheid, afkeer, en antagonisme te schuilen. Liefdesverdriet – kwetsen en gekwetst worden – heeft een duidelijk sadomasochistisch karakter.

Voortplanting

De functie van de lust staat in verband met de voortplanting omdat het seksuele verlangen de geslachten bijeenbrengt. De subjectieve ervaring van verliefdheid correspondeert met de objectieve aanwezigheid van condities (hormoonspiegels, omstandigheden) die ervoor zorgen dat de geslachtscellen (eicel en zaadcel) uiteindelijk zullen samensmelten. Tegenover deze ontembare lust (drift) staat een regulerende onlust (afweer, verbod, problematisering) die de lust zoveel mogelijk beperkt tot het voortplantingsdoel. Als het voortplantingsdoel uit de verliefdheid zou verdwijnen kan die ten volle bloeien, en zal er heel wat minder frustratie, pijn en verdriet zijn.

Dik Brummel

Artikel in andere taal lezen?

Engels

Duits

Frans