issmstrafbaar?

is sm strafbaar?

Vraag van een lezer: Ik heb een klein vraagje voor u waar mijn meester en ik niet uitkomen. Hij zegt dat SM eigenlijk strafbaar is, maar dat het gedoogd wordt. Volgens mij is het niet strafbaar als het tussen twee volwassenen plaatsvindt en met wederzijdse instemming. Kunt u de strijd beslissen?

Uw meester heeft ongelijk. SM is niet strafbaar, eenvoudig omdat het nergens in de wet voorkomt. Pedofilie is ook niet strafbaar, en om dezelfde reden. Veel mensen maken hier een denkfout, omdat ze bij het horen of lezen van woorden als sm of pedofiel aan verschrikkelijke dingen denken en dus ook denken dat het strafbaar is.
Maar ook u hebt niet helemaal gelijk. Dat SM niet strafbaar is komt niet omdat het tussen volwassenen (u bedoelt ‘meerderjarigen’) en met beider toestemming gebeurt. Nergens in de wet is SM wél strafbaar gesteld als het tussen minderjarigen of tussen minderjarigen en meerderjarigen gebeurt of wanneer er geen wederzijdse instemming is.
Maar dit laatste brengt ons wel bij de kern van de zaak. Als er geen wederzijdse instemming is, zijn alle seksuele handelingen strafbaar, ook schroomvallige aanrakingen en lieve kusjes, die voor de rechtgeaarde SM-er weinig om het lijf hebben. Dat alle seksuele handelingen waarbij een van de deelnemers jonger is dan 16 strafbaar zijn komt omdat iemand onder de 16 niet in staat geacht wordt instemming te verlenen (net zoals vroeger bij vrouwen, arbeiders, negers, e.d.).
De vraag waar het in de praktijk uitsluitend op neerkomt, is of bij politie en justitie een aangifte terechtkomt. Als u uw meester eens flink te grazen zou willen nemen, zou u aangifte kunnen doen van seksuele mishandeling, en ontkennen dat u daarmee had ingestemd, of zeggen dat u er aanvankelijk wel wat in zag, maar er toen mee wilde ophouden en dat hij tegen uw zin doorging. Bij een strafzaak wordt dan door de officier van justitie (en door de pers als die ervan hoort) uiteraard breed uitgemeten dat u seksueel gemarteld bent en daar voor de rest van uw leven een trauma aan overhoudt. De strafmaat en het smartengeld vallen dan ook waarschijnlijk hoger uit. Maar dat gebeurt dan dus niet omdat SM strafbaar is, maar omdat u verklaarde dat het tegen uw zin was, en natuurlijk ook omdat marteling en seks nu eenmaal sterk tot de verbeelding spreken.

voor meer informatie

Zie ook:

de sade & von masoch

Fetish webwinkel Pabo.nl