deseksuelegod

de seksuele GodGod is een man, de profeten zijn mannen, de engelen zijn mannen, de duivel, de paus, de kardinalen, de ayatollahs, de monniken, imams, priesters, theologen, dominees, ho wacht even, er zijn tegenwoordig ook vrouwelijke theologen en dominees, en zelfbenoemde katholieke pastores.

Vader God en moeder Maria

Feministische theologen hebben ook het voorstel gedaan om ons God niet voor te stellen als een (blanke) vader maar als een (zwarte) moeder. Dit voorstel lijkt erg nieuw, maar gaat in feite terug op een oeroude traditie. Naast god de vader is in de Katholieke traditie de figuur van moeder Maria onmisbaar voor het dagelijkse geloofsleven. In landen van Zuid-Amerika bijvoorbeeld vindt men vaker een mariabeeldje boven het altaar dan een christusfiguur. De kerk sluit hier duidelijk aan bij een oudere traditie ter plaatse.

Oorsprong van het geloof God de vader, moeder Maria

Ook in het veelgoden geloof van volkeren uit de oudheid, vinden we zowel mannen als vrouwen, die ook apart aanbeden werden. Hier is veel over te lezen. Dat de hemel bevolkt werd door mannen en vrouwen, hele families, vindt zijn oorsprong onder andere in het bijgeloof dat de (voor)ouders na hun dood terug konden komen om te straffen. Nog oudere oorsprong hebben Hindoeïsme en Boeddhisme, die als grondslag van hun geloof een vrouwelijke entiteit, Moeder Aarde, hebben. Daarnaast is de zon van oudsher als bron van het leven herkend, en de combinatie zon-aarde (vader zon als bevruchter van moeder aarde) ligt ook voor de hand als bron van alles. Ook de God van het Oude Testament (3000 jaar oud) is oorspronkelijk man en vrouw. In de eerste regels van het Oude Testament wordt verteld hoe de aarde geschapen werd. God heet daar Eloim, wat een meervoudsvorm is. En er staat: ‘Als man en vrouw, naar hun evenbeeld, werden zij geschapen’.
Vele andere scheppingsmythen over geslachtsgemeenschap of het uitbroeden van eieren bevestigen dat het seksuele vanaf de vroegste tijden een intense intellectuele aandacht genoot.
Dat God in de nieuwere godsdiensten -Christendom en Islam, en de daaruit ontstane richtingen- als man wordt uitgebeeld hangt samen met het zich losmaken van de mens uit de oudere primitieve magische seksuele voortplantingsmythologie. Dat gebeurde niet van de ene dag op de andere.

Familie-mythologie

de seksuele GodDe maagd/moeder Maria bleef een hoofdonderdeel van het Katholicisme. Het (nieuwere) protestantisme schafte dat af, en plaatste het geloof in de familie stevig op de aardse grond. Via het Amerikaanse puritanisme heerst de familiemythologie nu wereldwijd. Daarin is de acceptatie van de mannelijke god steeds minder logisch geworden, omdat vrouw/moeder en kind nu eenmaal de centrale figuren van het gezin zijn. Er zijn echter nog genoeg krachten in de wereld die het geloof in een mannelijke (of vrouwelijke) god desnoods met geweld zullen staven en bevorderen.

Artikel in andere taal lezen?

Engels

Duits

Frans