seksenreligie

seks en religieDe religie heeft veel met seksualiteit te maken. De grote religies hebben over het algemeen conservatieve opvattingen op seksueel gebied. Zowel in het verleden als heden is het godsgeloof verankerd in het seksuele systeem.

Verschil tussen de verschillende religies

Veranderingen op seksueel gebied werden en worden zo lang en heftig mogelijk bestreden. Of het nu ging over masturbatie en overspel, anticonceptie en abortus, over seksuele afwijkingen, pornografieprostitutie, het belang van het gezin en de familie, de rol van man en vrouw, naaktlopen, bevolkingspolitiek, vrije liefde, altijd werd en wordt daarin door de geloofsgemeenschap onder leiding van voorgangers in eerste instantie afwijzend gereageerd. Het verschil tussen de verschillende religies valt dan wel meteen op: Het protestantisme is iets minder conservatief dan het katholicisme, en beide zijn weer iets minder conservatief dan de islam. Nog weer een stapje terug is het hindoeïsme en diverse vormen van ‘natuur’religies.

Barbaarse gewoonten seks en religie

Barbaarse gewoonten, zoals besnijdenis als rituele bevestiging van de seksuele orde, het stenigen van overspelige vrouwen, het verbranden van heksen (mensen die beschuldigd werden van seksuele omgang met de duivel), en wreed ter dood brengen van verkrachters of mensen met een seksuele afwijking, worden met religieuze overtuigingen verdedigd.
In het algemeen vertegenwoordigt de religie dus een conservatief en seksvijandig vertoog in de samenleving.

Religie en cultuur

seks en religieIn de moderne wereld is sinds een jaar of tweehonderd de macht van de religie verminderd. Maar indirect speelt ze nog steeds een zeer grote rol in het persoonlijke en openbare leven, ook van mensen die niet naar de kerk gaan.
Het voorgaande wil niet zeggen dat de religie de oorzaak is van de strenge seksuele opvattingen. Die gaan veel verder terug. De meest primitieve vormen van bijgeloof suggereren juist dat de typische kenmerken van de seksuele orde (de nadruk op het verschil tussen man en vrouw, de angstvallige bewaking van lustfunctie, voortplanting en gezinsvorming) veel verder in de evolutie teruggaat, en dus alleen te verklaren valt uit de natuurlijke seksuele systeem, dat ons met de dierenwereld verbindt.
De religie als typisch kenmerk van de menselijke cultuur illustreert dus ook typisch hoe die ‘cultuur’ grotendeels in de ‘natuur’ wortelt. Dit kan verduidelijkt worden aan de hand van de schepping van god scheppingsmythengoden en godde heilige familiereligie en emotie e.d.

Artikel in andere taal lezen?

Engels

Duits

Frans