heterofilie

heterofilie

Hetero betekent ‘ander’. In dit geval ‘het andere geslacht’. Dit in tegenstelling tot homo, dat ‘hetzelfde’ betekent. Heterofilie of heteroseksualiteit is dus het zich seksueel aangetrokken voelen tot iemand van het andere geslacht.

Meest voorkomende variant

Dit is de meest voorkomende en heersende seksuele variant. Bijna iedereen heeft heteroseksuele verlangens, of beter gezegd, vertoont heteroseksueel gedrag en gevoel. Dat is zo, omdat we die vanaf de geboorte al in aanleg bezitten, en door ervaring ontwikkelen. Ook de omgeving stimuleert het aanleren van een heteroseksuele gerichtheid. Dat hangt weer samen met de voortplanting, van nature de belangrijkste functie van seksueel gedrag, zowel voor individuen als voor de soort als geheel.

Kindertijd

Dat heteroseksualiteit normaal is betekent niet dat het ook makkelijk in praktijk gebracht kan worden. Het kijken (voyeurisme), het zich tonen (exhibitionisme) en de zelfbevrediging zijn meestal eerder ontwikkeld en blijven het hele leven actief. Als kind worden we wel verliefd, en dat maakt een diepe indruk, maar meestal is er nog geen sprake van intiem contact. Eigenlijk is er een grote sociale afstand tussen de opgroeiende geslachten. Jongens spelen met jongens en meisjes met meisjes. En in zekere zin blijft die voorkeur het hele leven bestaan. Men voelt zich bij het eigen geslacht toch iets meer op zijn gemak.

Puberteit puberteit

In de puberteit gaan jongeren op zoek naar iemand van het andere geslacht. Ze worden daartoe zeer sterk aangezet door de seksuele rijping die ze doormaken. De functie van hun zoektocht naar een seksuele partner is de voortplanting. Opnieuw wordt dit gedrag door de omgeving gesteund, maar tegelijk staat het lustgedrag ook onder controle. Er zijn culturele verschillen in de mate waarin jongeren vrij gelaten worden om met verschillende partners te experimenteren. De strengste vorm is die van het gearrangeerde huwelijk van twee maagden op tamelijk jonge leeftijd, spoedig gevolgd door zwangerschap. De adolescentieperiode is dan kort, men is snel ‘volwassen‘.

Adolescentie

In het moderne Westen is er voor het eerst in de geschiedenis sprake van een lange adolescentie, vrije partnerkeuze en experimenteren met samenleven. Toch besluiten de meeste jonge mensen uiteindelijk om te gaan trouwen (zie Huwelijk) omdat ze een kind willen. Het eerste kind krijgt de Nederlandse vrouw nu gemiddeld op 29-jarige leeftijd, de hoogste in de wereld.

Leeftijd

Heteroseksualiteit is binnen bepaalde begrenzingen algemeen geaccepteerd. Die grenzen liggen met name op het vlak van leeftijd. Die mag niet te laag zijn (onder de 16 is het verboden), niet te oud (boven de 60 vindt men het een beetje raar) en het verschil tussen partners mag niet te groot zijn (ideaal vindt men een jaar of twee). Heterofilie hoort dus bij jonge en vruchtbare mensen. Die worden wel geacht elkaar zo lang mogelijk seksueel trouw te zijn. Zich aangetrokken voelen tot andere individuen van het andere geslacht veroorzaakt meestal problemen, schuld en boete, soms geweld.

Problemen adolescentie

Kortom, hoewel men op het eerste gezicht zou zeggen dat hetero’s zonder problemen hun seksuele variant kunnen beleven, blijkt dit bij nader inzien nogal tegen te vallen. In de jeugd moet het meestal stiekem en onhandig, in de adolescentie is er een tegenstelling (zij wil een vaste en betrouwbare vriend, hij wil een lief en makkelijk meisje). Ook hier speelt onhandigheid een rol, niet alleen in technisch opzicht, maar ook in het omgaan met situaties. Een stel kan naar elkaar toe groeien en een behoorlijke mate van geluk ervaren. Velen hebben toch ook problemen bij het vrijen, hij komt te vlug, zij komt niethet doet pijn, of het gaat niet echt van harte. Na de zwangerschap en de eerste baby vindt hij er niet meer zoveel aan als vroeger, laat zijn oog op een ander vallen, wil wel een vriendin erbij. Ook zij kan naar een andere man verlangen, maar dan om opnieuw te beginnen en nog een keer zwanger te worden. Mannen kunnen makkelijk van twee vrouwen tegelijk houden, al betekent de een meestal iets meer dan de ander. Vrouwen kiezen meestal; ze verlaten de ene man en hechten zich aan de ander.

In de marge

De andere varianten blijven bij de meeste mensen in de marge van hun ‘normale’ seksuele bestaan. Soms kunnen de partners samen bepaalde fantasieën uitleven. Ze doen daarnaast aan zelfbevredigingtravestie, of een van de andere seksuele varianten: ze fantaseren over een andere partner, of gaan een enkele keer vreemd. Dat kan ook zijn met iemand van het eigen geslacht, omdat men daar meer naar verlangt dan wat ook. Men noemt zichzelf dan homoseksueel en dan kan het gebeuren dat men ‘uit de kast’ wil komen, en de rest van het leven uitsluitend met iemand van het eigen geslacht wil vrijen. Tegenwoordig hoort daar dan vaak ook samenwonen bij, en zelfs de adoptie van een kind. Zo is de homoseksualiteit ook heel gewoon geworden.

Artikel in andere taal lezen?

Engels

Duits

Frans

Spaans