frotteurisme 

frotteurisme

Met een ‘frotteur’ bedoelt men over het algemeen een man die een hem onbekende vrouw in een openbare ruimte stiekem aanraakt, bijvoorbeeld door zich tegen haar aan te drukken in een volle tram. Hij ervaart daarbij gevoelens van seksuele opwinding.

Dit komt van het Franse woord ‘frotter’, dat ‘wrijven’ betekent. Meestal wordt dit als onaangenaam ervaren. Soms reageert de vrouw zeer heftig. Als ze de politie erbij haalt, kan de man beschuldigd worden van ‘aanranding’. De eerste keer wordt hij misschien niet zo zwaar gestraft, maar hij moet zich wel onder behandeling stellen om van zijn ‘neiging’ af te komen.

Van algemeen voorkomend tot bijzondere neiging frotteurisme

Zoals bij alle seksuele varianten is daarbij iets dat algemeen voorkomt tot een bijzondere ‘neiging’ of zelfs ‘obsessie’ geworden. Het aanraken, zich tegen iemand aandrukken, betasten, strelen, is een vanzelfsprekend onderdeel van seksuele toenadering en van vrijen. Het seksuele gevoel dat daarmee samengaat, is bij mannen en vrouwen even groot.
Voordat mannen en vrouwen met elkaar gaan vrijen, maken ze over het algemeen eerst kennis met elkaar. Gedurende enige tijd (dat kan heel kort, maar ook heel lang zijn) worden signalen uitgewisseld via lichaamsbeweging, taal, woorden, kleding, enzovoorts. Dit proces kan heel subtiel, geleidelijk en wederzijds in perfecte harmonie plaatsvinden, zodat op een gegeven moment de seksuele toenadering, het strelen, de kus en het vrijen als het ware vanzelf plaatsvinden.

In de werkelijkheid loopt het zelden zo. Over het algemeen is er geen wederzijds en gelijk streven naar seksuele lustbeleving. Meestal moet de man een zekere terughoudendheid bij de vrouw overwinnen. Hij wil graag met haar vrijen, zij wil dat alleen onder bepaalde (voor haar niet altijd even duidelijke) voorwaarden. Mannen nemen dus over het algemeen het initiatief tot vrijen. Ze doen dat op grond van de signalen die ze ontvangen. Die signalen kunnen dubbelzinnig zijn, en de interpretatie ‘ze wil wel’ heeft dan maar weinig bevestiging nodig. Dat leidt al te vaak tot problemen. Frotteurisme is eigenlijk het uiterste geval van toenadering zoeken zonder duidelijke signalen van de vrouw dat ze wil.

Artikel in andere taal lezen?

Engels

Duits

Frans

Spaans