voortplanting 

voortplantingVoortplanting is de basis van het leven. De voortplanting van alle individuen van alle soorten is in wezen de voortplanting van hun genetisch materiaal (zie DNA). Dat betekent dat het individu een omhulsel of vervoermiddel is van geslachtscellen die streven naar eenwording met een ander individu van het tegengestelde geslacht met als voorspelbaar gevolg dat daaruit nieuwe individuen geboren zullen worden.

Voortplanting in eigen hand

Een soort die zich niet voortplant bestaat niet. Ook voor de mens geldt dat. Daarmee is niets gezegd over de manier van voortplanten. De mens is een soort die dat net weer even iets anders doet dan andere soorten. Sterker nog, onze menselijke mogelijkheden stellen ons in staat om de voortplanting van onze soort in eigen hand te nemen. Zo kunnen we het aantal kinderen dat geboren wordt van tevoren plannen. Ook kunnen we hun gezondheid verbeteren en daarmee hun leven meer mogelijkheden geven. Dit proces van geboorteregeling en gezondheidsbevordering is al sinds de 19e eeuw een aspect van de moderne wereld, al bestaat er nog zeer veel weerstand tegen.

Weerstand tegen controle op de voortplantingvoortplanting

De weerstand tegen menselijke controle op de voortplanting is begrijpelijk als we ons realiseren dat de voortplanting diep verankerd is in het individuele en maatschappelijke leven. De veranderingen die de afgelopen eeuw zijn opgetreden hebben dat dus ook niet wezenlijk veranderd. Er is wel sprake van meer kennis over en acceptatie van anticonceptie en abortus, maar dat heeft voorlopig alleen de bewuste gezinsplanning opgeleverd. Dat is een heel belangrijke ontwikkeling, maar die houdt hier niet op. De echte regulering van de voortplanting zal nog veel verder kunnen gaan. De vraag naar de kwaliteit van leven van nog niet geboren kinderen zal steeds meer gaan spelen, en vanuit dat gezichtspunt is het niet meer de vraag of ‘vrouwen kiezen voor kinderen’ maar ‘wat zouden kinderen kiezen’.

Biologisch moederschap

Het is duidelijk dat de voortplanting zoals die nu nog plaatsvindt niet losgezien kan worden van het bestaan van twee geslachten, hun lust/onlust gedrag, en het gezin als samenlevingsvorm. Deze vier elementen vormen wat we het seksuele systeem noemen. Bij elk van de elementen wordt hun reusachtige betekenis zichtbaar als we ons voorstellen dat ze er niet waren. Als de voortplanting onder menselijke controle komt, zal het biologische moederschap verdwijnen, waarmee een andere gezinsvorm mogelijk wordt, het onderscheid tussen de geslachten op de helling gaat, en lust/onlust gedrag een ander karakter zal krijgen.

Dik Brummel

Artikel in andere taal lezen?

Engels

Duits

Frans