adolescentie  

adolescentie Tussen jongens en meisjes in de adolescentie is zo in de loop van onze evolutie het typische gedrag ontstaan waar wij in principe nog steeds vertrouwd mee zijn. Beiden worden verliefd, dat wil zeggen ze richten hun seksuele verlangen op iemand van het andere geslacht (soms op iemand van hun eigen geslacht). Vaak ervaren ze daarbij de onbereikbaarheid van die persoon. De jongen verlangt te vroeg naar een meisje dat aan een oudere jongen denkt die om een ander meisje wedijvert. Deze sterke gevoelens in de adolescentie spelen een belangrijke rol in de uitbreiding van mentale activiteit, die samengaat met de ontwikkeling van fantasie en vergroot bewustzijn.

Exclusieve relatie

Ontstaat er contact, dan probeert het meisje de jongen exclusief aan zich te binden: haar verlangen naar geslachtsgemeenschap staat in dienst van haar eis van veiligheid. Ze vertoont dus ten aanzien van de jongen meestal angstig hechtingsgedrag gecombineerd met lust. Ze is aantrekkelijk, eist zijn nabijheid en roept beschermend gedrag op. Bij de jongen overheerst het seksuele verlangen, maar dat gaat ook vergezeld van hechting. Ook hij verlangt de nabijheid van het meisje vanuit de in zijn kindertijd ervaren behoefte aan een hechtingsfiguur. Hij is net bezig zich los te maken van zijn moeder. Hij moet zijn heil uiteindelijk in de buitenwereld vinden waar zijn taken liggen. Het meisje is er echter op gericht hem aan zich te binden, oftewel terug te voeren naar de huiselijke situatie. Ze stimuleert zijn zorggedrag, maar er blijft bij hem ook een zekere mate van verzet tegen domesticatie bestaan.

Heftige emoties heftige emoties

Het zal duidelijk zijn dat deze situatie met de meest heftige emoties gepaard gaat, waartoe de mens in staat is. Verlangen, zorg, angst, boosheid, jaloezie en tederheid leveren de ingrediënten voor wat wij een ‘seksuele relatie’ noemen. Het is een soort strijd waarin het lijden en het toebrengen van leed een belangrijke rol spelen. Er is nog een aspect van het contact in de adolescentie dat heel belangrijk is. De twee geslachten verkeren in het algemeen in een bepaald stadium van mentale ontwikkeling. De jongen is daarin over het algemeen verder dan het meisje. Over heel veel zaken verkeren ze echter beiden in onwetendheid en verwarring. Ze zijn ook bezig zich een identiteit te verschaffen, dat wil zeggen dat ze uit de in hun wereld aanwezige rolmodellen er een of meer volgen (meestal zonder dat henzelf helemaal duidelijk is waarom ze dat doen). Ze moeten ook hun sociale rol in overeenstemming brengen met hun individuele ervaringen en opvattingen. Dat levert heel vaak interne conflicten op, waar ze een voorlopige oplossing voor moeten vinden. De twee hoofdmotieven van hun leven zijn sociale aanpassing en persoonlijke bevrediging. Beide zijn te begrijpen als aspecten van de hoofdrol die ze spelen in de voortplanting van de soort.

Artikel in andere taal lezen?

Engels

Duits

Frans

easytoys.nl