besnijdenisvanjongens 

besnijdingSommigen vinden besnijdenis een ouderwets woord en spreken liever van ‘besnijding’. Daar wordt soms een medische ingreep mee bedoeld. Er zijn bijvoorbeeld jongens die last hebben van ‘phimosis’ of ‘voorhuidsvernauwing’. Hun voorhuid zit zo strak dat ze hem niet over de eikel naar achteren kunnen trekken. Soms lukt het wel met een slappe penis, maar niet met een stijve, waardoor ze geen geslachtsgemeenschap kunnen hebben (of alleen met hevige pijn, zie ook Pijn bij het vrijen). Door een randje van de voorhuid af te snijden, wordt dit probleem verholpen. Tegen deze besnijdenis heeft niemand bezwaar.

besnijdenis als religieus ritueel

De besnijdenis waar het meestal om gaat is een religieus ritueel bij joden en islamieten. Kinderen worden op jonge leeftijd besneden tijdens een plechtigheid die meestal door de hele familie gevierd wordt. Bij jongens wordt hierbij een stuk van de voorhuid afgesneden als teken dat ze bij de geloofsgemeenschap horen. Het Engelse woord voor besnijdenis is ‘circumcision’. Het medische woord is hier ook ‘circumcisie’. Het betekent, ‘rondom snijden’. Je denkt daarbij dan automatisch aan de besnijdenis van jongens, omdat bij hen een stukje voorhuid ‘rondom’ de eikel wordt afgesneden. Zie voor besnijdenis van meisjes hier.

Besnijdenis is inwijding in seksuele systeembesnijdenis jongens

Het gemeenschappelijke aan de besnijdenis van jongens en meisjes is dat beiden ingewijd worden in het seksuele systeem. Dat betekent dat ze nadrukkelijk tot een van de twee geslachten worden benoemd. Het man-zijn van de jongen wordt benadrukt door het insnijden van de typisch ‘vrouwelijke’ beweegbare voorhuid. Het vrouw-zijn van het meisje wordt benadrukt door het insnijden van de typisch ‘mannelijke’ clitoris. Bij het seksuele onderscheid horen specifieke rollen in de samenleving. Dat onderscheid staat weer in dienst van de voortplanting. Ook wordt door de besnijdenis benadrukt dat het seksuele met pijn samengaat en dat de seksuele lustbeleving beperkt moet blijven tot het noodzakelijke, namelijk de voortplanting. Besnijdenis is aldus een voorbereiding op en een beperking tot zwangerschap, huwelijk, bevalling en gezinsleven, waarbij de vrouw centraal staat, meer zorg en leed moet verdragen, minder seksueel aan haar trekken komt, en minder vrijheid heeft om tot maatschappelijke ontplooiing te komen dan de man.

Besnijdenis van jongens, ritueel of mutilatie?

Vroeger meenden artsen ten onrechte dat kinderen geen pijn konden voelen en dat verdoving riskant was voor pasgeborenen. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de pijngewaarwording door pasgeborenen bij circumcisie. Tegenwoordig wordt wel pijnbestrijding toegepast, hetzij algehele anaesthesie, hetzij plaatselijk. Dat laatste in de vorm van een injectie aan de bovenzijde van de penis, waardoor de zenuw wordt geblokkeerd. Dat vermindert de pijn tijdens de ingreep aanzienlijk, maar de pijn bij plassen, die 7-14 dagen kan duren, blijft wel bestaan.
Besnijden is een forse ingreep in de anatomie van de penis. Er bestaat sinds kort meer aandacht voor de lustfunctie van voorhuid en eikel, iets wat vroeger onbespreekbaar was. Er is ook meer inzicht in de verhoorning van de opperhuid van de eikel, die na besnijding optreedt. Sommigen menen dat daardoor de weerstand tegen lustgevoelens en seksueel overdraagbare infecties toeneemt.

Functie van de voorhuid

besnijding jongenAllereerst bescherming van de eikel tegen de ruwe buitenwereld. Dit is niet alleen van belang bij naaktlevende culturen.  Ook bij het dragen van kleding beschermt de voorhuid de eikel tegen het schuren tegen de kleding. Daarnaast draagt de voorhuid op verschillende manieren bij aan de seksuele lust. De voorhuid is rijk voorzien van bloedvaten en gevoelszenuwen. Het slijmvlies aan de binnenkant van de voorhuid bevat gevoelige tastlichaampjes, zoals in de toppen van de vingers. Daarnaast ook nog speciale strek-lichaampjes. Tijdens voorspel, masturbatie en coitus schuift de voorhuid op en neer over de oppervlakte van de eikel en/of tegen het slijmvlies van de ontvangende vagina (of anus). Daardoor levert de voorhuid een sterke bijdrage aan de seksuele lustgevoelens. Daarbij treedt meestal een natuurlijke vochtigheid op, die verhindert dat er schaaf-effecten van het slijmvlies plaats vinden.
In de derde plaats vergemakkelijkt de voorhuid het soepele binnendringen, door een zekere rolwerking, waarbij de huid om de schacht van de penis opstroopt.
De functie van de voorhuid is dus zeer wezenlijk. De voorhuid is niet een foutje van de natuur, dat zo snel mogelijk gecorrigeerd moet worden. De gedachte dat een ’overbodig’ lichaamsdeel geofferd moet worden, stoelt niet op seksuologische gronden.

Artikel in andere taal lezen?

Engels

Duits

Frans