milieu

milieuHet ‘milieuprobleem’ gaat over luchtvervuiling, watervervuiling, het kappen van bossen, het uitsterven van soorten, de opwarming van de aarde, overbevissing, gevaarlijke stoffen in de voedselketen, te volle megasteden.

Gangbare mening over het milieuprobleem

Het is logisch dat de gangbare overtuiging is dat het milieuprobleem door de mens veroorzaakt is. Dat is ook zo, als het maar niet verkeerd begrepen wordt, namelijk dat het de typisch menselijke eigenschappen van de mens zijn die het milieuprobleem veroorzaken. Die ‘menselijke’ eigenschappen worden dan in ongunstige zin vergeleken met ‘de natuur’. Men vindt ‘de natuur’ goed, bijvoorbeeld omdat men denkt dat God die natuur in harmonie en evenwicht geschapen heeft. Men zegt dan dat de mens dat ‘evenwicht’ verstoord heeft. Moralisten van allerlei slag doen dan hun duit in het zakje. ‘Natuur’beschermers beschuldigen de grote industrie, feministen geven mannen de schuld, religieuzen wijzen op ongeloof en materialisme, sociologen betreuren individualisme en het uiteenvallen van sociale structuren, de armen beschuldigen de rijken en andersom, enzovoort.

Oorzaak milieuprobleem is overbevolking overbevolking

De meest praktische aanpak is nog het beleggen van wereldconferenties om regeringen te verplichten tot afspraken over de uitstoot van gassen, de bescherming van diersoorten, de houtkap en de stadsplanning, de bescherming van kustgebieden en de bevissing, kortom tot ‘duurzame ontwikkeling’, het toverwoord van onze tijd. Echter, dergelijke congressen brengen wel een heleboel mensen (uit dezelfde sociale klasse overigens) bijeen, en iedereen wordt zich alsmaar meer ‘bewust’, maar een oplossing brengen ze niet echt. Dat komt omdat de belangrijkste onderliggende oorzaak van het milieuprobleem – de overbevolking – niet bespreekbaar is. Men denkt dat economische ontwikkeling en de verdwijning van het milieuprobleem hand in hand kunnen gaan door middel van rationele afspraken, en dat verder alles gewoon hetzelfde kan blijven. Maar dat kan niet. Het milieuprobleem staat niet op zich, het is niet uit de lucht komen vallen, het is niet toevallig in onze tijd ontstaan, en het is geen oorzaak maar een gevolg. Het is geen deelprobleem dat apart op te lossen is. Kortom, het milieuprobleem is een symptoom, niet de ziekte. De ziekte is de overbevolking. Overbevolking is dus de oorzaak van het milieuprobleem.

Milieuprobleem is gevolg van voorplantingsgedrag

Het zijn niet de typisch ‘menselijke’ eigenschappen die het milieuprobleem veroorzaken. De mens is voor 99% een aap, en het is de aap die het milieuprobleem veroorzaakt heeft. Anders gezegd, het milieuprobleem is een natuurramp als gevolg van het natuurlijke voortplantingsgedrag van de mens. Dat hangt dus samen met de vanzelfsprekendheid van het onderscheid tussen de geslachten, de aanbidding van gezin en familie en de angst voor de lust.
Dit zijn kenmerken van onze natuur die tot overbevolking en dus het milieuprobleem hebben geleid. Onze ‘natuur’ moet hier niet gezien worden als tegengesteld aan ‘cultuur’. Ook voor de menselijke cultuur geldt dat die grotendeels een representatie is van onze ‘natuur’, eenvoudigweg omdat op alle terreinen van de cultuur het seksuele systeem tot uitdrukking komt. Van kleding en taal tot sport en spel, van sociale waarden en ethische normen tot muziek en dans, van politiek en economie tot onderwijs en zorg, overal constitueert het seksuele de wereld.

Overbevolking

overbebolkingDe wereld is al jaren overbevolkt. Zelfs al zou het aantal mensen niet meer toenemen, zou er geen mogelijkheid zijn onder de gegeven omstandigheden iedereen een menswaardig bestaan te bieden. De structuur van de wereld, economisch, politiek, sociaal, die zelf grotendeels voortkomt uit de natuur van de mens is daar eenvoudig niet toe in staat. Het is echter op korte termijn onvermijdelijk dat de bevolking en de vraag naar goederen en diensten de komende halve eeuw nog toeneemt, en dat dus het milieuprobleem niet kleiner maar groter wordt. Voor iedereen die meent dat uit het kwaad ook veel goed kan voortkomen, liggen er gouden tijden in het vooruitzicht.

Artikel in andere taal lezen?

Engels

Duits

Frans

Lees ook:

overbevolking

bevolkingsgroei