kamasoetra

De Kama Soetra (Engelse spelling ‘Kama Sutra’) werd volgens de overlevering geschreven in de derde of vierde eeuw door een zekere Vatsyayana, van wie verder niets bekend is, maar die in de lange traditie van erotische hindoeliteratuur steeds met groot respect wordt genoemd.

kama soetraKama is de god van de liefde, een soort Eros, soetra zijn korte uitspraken, aforismen. Het boek is dus een verzameling uitspraken, adviezen, observaties, waarschijnlijk voortgekomen uit diverse bronnen van oudere datum.
De Kama Soetra werd in het Westen bekend door de vertaling die Sir Richard Burton er in 1885 van publiceerde. Burton was een kenner van het (Midden) Oosten, avonturier en een geniale talenknobbel. Hij maakte ook de nooit geëvenaarde vertaling-met-commentaar van de Sprookjes van duizend en één nacht. Burton was een van de heftigste critici van het Christelijke, preutse, Victoriaanse Engeland. Daarmee zette hij de toon van een lange traditie in de seksuele hervorming, die het Westen in een ongunstig daglicht stelde in vergelijking met het (Midden) Oosten.
De mythe ontstond dat de ’seksualiteit’ in het Oosten al duizenden jaren niet alleen een normaal geaccepteerd onderdeel van het leven was, maar zelfs een grote spirituele en religieuze waarde had. Veel positieve aandacht ging uit naar de ‘pornografische’ beschrijvingen en afbeeldingen, die tot de hogere cultuur en de religie zelf bleken te behoren. Tot in de jaren 70 was het Oosten, met name India, een soort bakermat van spirituele erotiek. Velen reisden daar naartoe, ongetwijfeld in de verwachting seksuele verlichting te vinden, al dan niet onder leiding van een goeroe. En ongetwijfeld kwamen velen ook enigszins teleurgesteld terug. Wie de dagelijkse realiteit in het (Midden) Oosten kent, beseft dat seksuele vrijmoedigheid uitsluitend binnenskamers wordt beleden, dus net zoals onze porno op het internet. Het seksuele systeem, dat berust op het geslachtsverschil, vruchtbaarheid, het huwelijk en de familie, is daar nog minder aan kritiek en verandering blootgesteld dan hier. Het is echt niet het gevolg van westerse invloed dat er in Bollywoodfilms niet eens gekust wordt.